İsmail Fenni Ertuğrul Kimdir,Hayatı | Biyografi |

İsmail Fenni Ertuğrul Kimdir Türk bilgini ve bestecisi (Tırnova 1856 – İstanbul 1946).

İsmail Fenni Ertuğrul Hayatı

Medrese öğrenimi yaptıktan sonra 1878 Rus savaşı üzerine İstanbul’a geldi.

Lisan mektebini bitirdi.

Divanı Muhasebat üyesi. Dahiliye nezareti muhasebecisi oldu.

İsmail Fenni Ertuğrul
İsmail Fenni Ertuğrul,Türk bilgini ve bestecisi (Tırnova 1856 – İstanbul 1946).

1909’da emekliye ayrıldı.

Liselerde öğretmenlik yaptı.

Felsefe, tasavvuf, sosyoloji, edebiyat, tarih üstüne, bir kısmı tercüme olan 13 kitâbı basıldı.

En önemli eseri, Lügatçe-i Felsefe’dir (Küçük Felsefe Sözlüğü) [1927].

Hanende olan, keman ve kanun çalan Ertuğrul, Tanburî Ali Efendi, Şevki Bey, Aleksan gibi hocalardan musiki öğrendi.

114 Bestesinin notası yayınlandı.

Bir o kadar daha bestesi vardır.

Bir cevap yazın