Hakkında Bilgi

Hakkında Bilgi,Ansiklopedik Bilgi

Biyografi

İsmail Hakkı Altunbezer Kimdir | Hattat Biyografileri |

Hattat ismail hakkı altunbezer, İsmail Hakkı Altunbezer Hayatı, Tuğrakeş ismail hakkı altunbezer,İsmail Hakkı Altunbezer Kimdir Son dönem hattatlarından (İstanbul 1869-1946).

İsmail Hakkı Altunbezer Hayatı

Tuğrakeş ünvanıyla de tanınır.

Hattat İlmi Efendinin oğlu.

Fatih İsmail Hakkı Altunbezer kimdirrüştiyesini bitirdikten sonra yeni açılan Sanayi-i Nefise mektebi resim şubesine devama başladı.

Hat çalışmalarında ilk hocası babasıdır.

1890’da Divanı Hümayun kalemine girdi.

oranın müdürü meşhur hattat Sami Efendiden celi, sülüs ve tuğra yazı üsluplarını öğrendi; iki yıl sonra birinci tuğrakeş oldu.

Ayrıca Sanayi-i Nefise mektebinin hakkâklık şubesine dört sene devam etti ve tezhip de çalıştı.

Bu sanatı da önce babasından, sonra meşhur müzehhip Bahaeddin Efendiden öğrendi, önce Üsküdar idadisinde yazı ve Topkapı rüştiyesinde resim hocası; sonra Galatasaray sultanisi ve Dârülmualliminde yazı hocası olarak çalıştı.

Birinci Dünya savaşı sırasında Medresetülhattatin kurulduğu zaman, orada tuğra ve celîsülüs yazı hocası oldu.

Cumhuriyet devrinde Güzel Sanatlar Akademisi Şark Süsleme sanatları şubesi müdürlüğüne getirildi ve hastalığına kadar burada tezhip konusunda birçok talebe yetiştirdi.

Bu yüzden son talebeleri onu «Müzehhip Hakkı Bey» olarak tanırlar.

Yazıda meşhur hattatlarından Halim özyazıcı ile Mecid Bey kendisinden faydalanan ve feyzalanların başında gelir.

Selimiye, Edirnekapı, Zeyneb Sultan, Abdi Subaşı ve Ağa camilerindeki yazılar ünlü eserleri arasındadır.

Ayrıca Kâbe’ye yollanan örtünün yazıları da bir süre, Hakkı Bey tarafından yazıldı.

Yazıdaki asıl şöhreti, celîsülüstedir.

Tuğrada ise çağımızın son resmi tuğrakeşiydi.

Tezhipte önceleri Ata yolunda giden Hakkı Bey, sonraları bu sanatı kendisine mahsus bir üslûp ile işledi ve bu üslûbu Güzel Sanatlar akademisinde de öğretti.

Resimde klasik yolda çalıştı.

Bir yanıt yazın