İsmail Hakkı Bey Kimdir,Hayatı

İsmail Hakkı Bey Kimdir,(1860-1927) Türk bestekârı musiki bilgini.

İsmail Hakkı Bey Hayatı Kısaca

Hanende Râşid Efendinin oğlu, ilk öğrenimini tamamladıktan sonra öğrenci olarak Muzikay-ı Hümayun’a alındı.

Zâti Arca’dan, Guatelli Paşadan, Lâtif Ağadan musiki öğrendi. Hünkâr müezzini ve az sonra «serhanende» göreviyle saray fasıl heyetinin reisi oldu.

Mu-zikay-ı Hümayun’da kaymakam rütbesine kadar yükseldi. 1908 Meşrutiyetinde Şehzadebaşı’nda Musika-i Osmanî mektebini açtı. Dârüllelhan’da solfej ve fasıl öğretti.

Bu konservatuvarın icra heyeti reisi olarak halka konserler verdi. Pek çok öğrenci yetiştirdi.

Bir ara Dârüllelhanın Türk Musikisi bölümü müdürü ve Tasnif heyeti üyesi oldu.

İstanbul operetini kurdu, iki operet besteledi. 2 000 Kadar parça bestelediği sanılmaktadır.

Ferahfeza Peşrevi, Acem-Kürdî Saz Semaisi, Nişaburek Beste, Ferahfeza Nakış Beste, Mahur Mehter Marşı başarılı eserleri arasındadır.

100 Makamdan 525 eseri ortadadır. 315 Şarkı, 72 saz eseri (1 Medhal, 16 Peşrev, 23 Saz Semaisi), 8 dinî parça (1 Nefes ve 7 iâhî), 1 Kârı Nâtık, 4 Kâr, 30 Beste, 28 Ağır ve 32 Yürük Semai, 35 Marş, 2 Operet.

Bir cevap yazın