İsmail Hakkı Bursevi Kimdir,Hayatı | Biyografi,Tarih |

İsmail Hakkı Bursevi Kimdir,(1653 – 1725), Türk mutasavvıf.

İsmail Hakkı Bursevi Hayatı

Genç yaşta Celvetiye tarikatına girdi.

Atpazarı Osman Fazlı’mn tavsiyesiyle ünlü âlimlerden Abdülbaki Efendiden ders aldı.

Derslerini tamamladıktan sonra, Osman Fazlı’nın daveti üzerine İstanbul’a giderek vaızlar verdi (1673).

Üsküp’teki bilgisiz şeyh, imam ve softalarla din mücadelesi yaptı (1679).

Yine Osman Fazlı’nın daveti üzerine Bursa’ya yerleşti (1685).

Bursa camiinde verdiği tefsir dersleri ile ün kazandı; celvetiye tekkesine şeyh oldu.

Kısa bir süre Şam’da kaldı.

Yurt hasretine dayanamayarak İstanbul’a geldi (1720).

iki yıl burada kalan İsmail Hakkı, Üsküdar’da tasavvuf ve ahlâka ait eserler yazdı.

Daha sonra Bursa’ya döndü.

Bütün kitaplarını vakfederek bir kütüphane kurdurdu; tekke ve cami yaptırdı.

İsmail Hakkı Bursevi Eserleri

Ruh-ül-Beyan (Kur’an’ın tefsiri, Bulak 1860); Ruh-ül-Mesnevi (Mevlânâ’nın mesnevisinin şerhi); Ferah-ür-Ruh (Yazıcıoğlu eserine şerh, Bulak 1836); Şerh-i Erbain Hadis (İstanbul 1841); Reşehat’ Ayn-ul-Hayat (1874); Kitab-ün-Necat (Kurtuluş Kitabı); Tuhfe-i Haliliye (1841).

Bir cevap yazın