Hakkında Bilgi

Hakkında Bilgi,Ansiklopedik Bilgi

Biyografi

İsmet Baran Kimdir,Hayatı | Bilim İnsanları |

İsmet Baran Kimdir,Türk bilim adamı (Malatya 1940).

F.Almanya Maximillian Üniversitesi’ni bitirdi (1969).

1971-1973 yılları arasında Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Su Ürünleri Balıkçılık Araştırma Enstitüsü müdürlüğü yaptı.

Aynı üniversitede doçent (1973), profesör (1979) oldu.

1979’da AÜ Veteriner Fakültesi Su Ürünleri Balıkçılık Kürsüsü başkanlığına, 1980’de de Veteriner Fakültesi dekanlığına getirildi.

1986’da İstanbul Üniversitesi Su Ürünleri Yüksekokulu’na müdür olarak atandı.

İsmet Baran Eserleri

Su Ürünlerimizin Potansiyelini Değerlendirme Olanakları (1974); Kültür Balıkçılığının Ülke Düzeyinde Yaygınlaştırılması ile ilgili Uygulamalar (1978); Kültür Balıkçılığı ve Doğu Anadolu’da Uygulama Olanakları (1980); Balık Yetiştiriciliğinin Temel Prensipleri (1985, ortak yayın).

Aynca Untersuchungen Über die Nahrungsaufnahme des Karpfens bei niedrigen Temperaturen (Düşük Sıcaklıklarda Sazan Balığının Beslenmesi Üzerine Araştırmalar) ile Zur Situation der Teichwirtschaft in der Türkei (Türkiye’de Kültür Balıkçılığının Durumu) adlı almanca yazılmış iki bildirisi ve yirmi sekizi aşkın bilimsel makalesi vardır.

Bir yanıt yazın