Hakkında Bilgi

Hakkında Bilgi,Ansiklopedik Bilgi

Biyografi

İsmet Parmaksızoğlu Kimdir,Hayatı | Biyografi |

 İsmet Parmaksızoğlu Kimdir Türk tarih araştırmacısı (Kavala, Yunanistan 1924 – İstanbul 1984).

İsmet Parmaksızoğlu Hayatı

İstanbul Yüksek öğretmen Okulu’nu bitirdi.

Tarih öğretmenliği, Ragıp Paşa Kütüphanesi müdürlüğü, kütüphaneler genel müdürlüğü, din eğitim genel müdürlüğü, Bağdat kültür ataşeliği, kültür müsteşar yardımcılığı ve vekilliği, Kültür Bakanlığı baş müşavirliği gibi görevlerde bulundu.

1975’te emekliye ayrıldıktan sonra Erzurum Atatürk üniversitesi’nde bir süre öğretim üyesi olarak çalıştı.

Hoca Saadettin Efendi’nin Tac’üt-Tevarih adlı eserini sadeleştirerek beş cilt halinde baskıya hazırladı.

İsmet Parmaksızoğlu Eserleri

Evliya Çelebi’nin Seyahatname’ sini sadeleştiren ve iki cildini bastıran, çeşitli ders kitapları hazırlayan, dergilerde Türk tarihi üzerine araştırma yazıları yayınladı.

Parmaksızoğlu’nun en önemli eseri beş ciltlik Türkiye El Yazmaları Toplu Katalogu’dur.

Bir yanıt yazın