İsmet Sungurbey Kimdir,Hayatı,Kitapları | Biyografi |

İsmet Sungurbey Kimdir,Türk hukukçusu (İstanbul 1928-2006).

İsmet Sungurbey Hayatı

İstanbul üniversitesi Hukuk fakültesini bitirdi (1949).

İsmet Sungurbey Kimdir
İsmet Sungurbey ,Türk hukukçusu (İstanbul 1928-2006).

Mezun olduğu yıl aynı fakültede Ebulûlâ Mardin’in asistanı olarak çalışmaya başladı.

Uzun yıllar burada medeni hukuk dersleri verdi.

1953’te doçent, Aynı fakülteye profesör oldu (1963).

1968’de İşsizlik ve Pahalılıkla Savaş Derneği’ni kuran 62 kişi arasında yer aldı.

Bir dönem derneğin başkanlığını yürüttü.

12 Mart muhtırası döneminde düşünceleri nedeniyle tutuklandı ve cezaevinde yattı.

1993’te bu alanda temel Türkçe kaynaklardan biri olan Hayvan Hakları eserini yazdı.

Ayrıca Alman Hayvanları Koruma Yasası’nı model alarak, Hayvan Hakları Yasa Tasarısı’nı hazırladı.

1994’te yaş haddinden emekli olarak İstanbul Üniversitesinden ayrıldı.

Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde ders vermeyi sürdürdü.

Burada Özel Hukuk Anabilim Dalı Başkanlığı görevini de yürüttü.

1999’da Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) ödülünü aldı.

Tarih Vakfının mütevellilerindendi 21 Eylül 2006’da İstanbul’da öldü.

İsmet Sungurbey Kitapları

hukuk alanındaki araştırmalar: Borç İkrarı ve Borç Vaadi (1957); Kişisel Hakların Tapu Kütüğüne Şerhi (1963); Medeni Hukuk Eleştirileri (3 cilt, 1963-1970); Acemoğlunun Tapulama Kanunu, Eşya Hukukunun Meseleleri Adlı Kitapları ve Serozan’ın Hukukçuluk Metodu Üstüne Notlar (1971); Medeni Kanun öntasarısının Nesneler Hukukunun Eleştirisi (1972).

Lügat ve açıklamalı yasalar

Medeni Hukuk Terimleri Sözlüğü (1966); Açıklamalı Medeni Kanun ve Borçlar Kanunu (1959-1968).

Türk kültür tarihiyle ilgili çalışmalar: Ord. Prof. Ebül’ulâ Mardin’in Huzur Dersleri adlı eserinin 2. ve 3 ciltlerinin önsöz ve eklerle yayımlanması (1966); Halil bin İsmail bin Şeyh Bedreddin Mahmud’un Sımavna Kadısıoğlu Şeyh Bedreddin Menakıbı’nın yayımı (1967) TAbdülbaki Gölpınarlı ile birlikte].

Bir cevap yazın