İzmir – Aliağa Camii, Özellikleri

İzmir – Aliağa Camii ,Aliağa mahallesindedir.

İzmir – Aliağa Camii Özellikleri

1673 Tarihli kitabesi vardır.

Tromplu tek kubbeli kare ana mekânı, L biçiminde bir son cemaat yeri iki yanından çevirir.

Dik arazide olan caminin minaresinin kapısına yedi basamakla çıkılır.

Mihrap sade, derin bir mermer niş biçiminde, mimber taştan oymadır.

Hacımahmut camii, Hacı mahmud Paşa tarafından yaptırılmıştır.

Kitabesi yoktur.

Cami pandantifli tek kubbeli kare bir mekân ile, düz çatılı son cemaat yerinden ibarettir.

Mihrap sade derin niştir, mimber ise ahşaptır.

Bir cevap yazın