Hakkında Bilgi

Hakkında Bilgi,Ansiklopedik Bilgi

CoğrafyaTarih

İzmir Birgi Tarihi Kenti,Birgi Tarihi Yerler | Tarihi Yapılar |

İzmir Birgi Tarihi Kenti Ege bölgesinde İzmir ilinin ödemiş ilçesine bağlı bucak merkezi; 5000 nüf. Küçük Menderes ovasının kuzeyinde, Bozdağ’dan (2157 m) inen Sarıyar deresinin iki yamacı üzerinde; 390 m yüksl. Ödemiş’e 7 km’lik bir yolla bağlıdır.

Birgi Tarihi

BirgiBirginin eski çağlardaki durumu üzerinde pek az bilgiye sahibiz; Bizanslılar devrinde buraya Pyrgion veya Didge adı verilmişti.

Ortaçağda Tire ile birlikte Küçük Menderes yöresinin iki önemli şehri oldu.

Emir Menteşe’nin damadı Gazi Sasa Bey burasını Bizanslılardan aldı; ölümünden sonra da Aydınoğlu Mehmed Bey’in eline geçti (1308).

Aydınoğlu Umur Beyin oğlu İsa Bey devrinde Osmanlılara geçen Birgi Ankara savaşından sonra yeniden Aydınoğullarının, bir ara da Cüneyd Beyin eline geçti.

Bir süre sonra da kesin olarak osmanlı sınırları içerisine alındı.

XV. ve XVI. yüzyıllarda Anadolu’nun önemli bir kültür merkezi oldu, fakat XVII. yüzyıldan sonra önemini kaybetti ve paşa hası bir ilçe olarak Aydın sancağına bağlandı.

XIX. yüzyılda ise bucak oldu. 1919’daki yunan işgalinde büyük bir kısmı yandı.

Birgi Tarihi Yerler

Birgi’nin içinden geçen derenin doğusundaki tepe üzerinde eski kalelerin izlerine rastlanır.

Aslında bir Aydınoğlu şehri olan Birgi’de Aydınoğullarından kalan Aydmoğlu Mehmed Beyin yaptırdığı Aydınoğlu camii (Ulucami, 1312); Karaoğlu camii, Kurşunlu camii, Derviş ağa camii, Aydınoğlu türbesi ile sanat değeri olan sivil mimari örneklerinde bazı evler vardır.

Bunlardan bir tanesi Ulu caminin güneyindeki sur duvarları üzerine yapılmıştır.

Bazı bölümleri onarılmış ise de sanat değerini pek kaybetmemiştir.

XVIII. yy. dan kalma güzel bir ev örneği de derenin batısmda bulunan Çakırların Tahir Bey konağıdır; dışı boyalı bezeklerle süslüdür.

üç katlı olan evin her katında iki sıra pencere vardır.

İçinde İzmir’i, Üsküdar’ı ve Galata’yı gösteren resimler vardır.

1334 Yılında yapılmış olan Aydınoğlu türbesi mermere benzeyen bir çeşit kalker taşı ile kaplıdır, kare bir plan üzerinde yükselen sekiz köşeli oturtmalığın üstündeki türbenin kubbesi kurşunla örtülmüştür.

Kapısının çiçeklerle süslü kemerinin üzerinde yapılış tarihini gösteren bir yazıt vardır.

Kubbenin içinde lâcivert ve siyah çini bezemeler görülür.

Türbede Mehmed Bey ile oğulları Umur, Isa ve Bahadır beylerin mezarları bulunmaktadır.

Bir yanıt yazın