Hakkında Bilgi

Hakkında Bilgi,Ansiklopedik Bilgi

Biyografi

İzzet Ulvi Aykurt Kimdir,Hayatı | Biyografi |

 

İzzet Ulvi Aykurt Biyografi,İzzet Ulvi Aykurt Kimdir İzzet Ulvi Aykurt,Türk yazar ve siyaset adamı (Eskişehir 1880-Ankara 1957).

İzzet Ulvi Aykurt Hayatı

Abdülhamid devrinde jön türk hareketlerine katıldığı için hürriyetçi ve meşrutiyetçi diye itham edilerek üç yıl hapis, üç yıl da sürgün cezasına çarptırıldı.

Bu yüzden düzenli bir öğrenim yapamadı.

Meşrutiyet’ten sonra Mülkiye mektebinde imtihan vererek ehliyetname aldı ve Kayseri Tahrirat müdürlüğüyle memuriyet hayatına girdi.

İzmir’in işgali üzerine Anadolu’ya geçerek Millî Mücadeleye katıldı.

Afyonkarahisar milletvekili Koçzade Şükrü Beyin Afyon’da çıkardığı ikaz gazetesinde millî dava lehinde yazılar yazdı.

Konya isyanından sonra Akşehir kaymakamı oldu.

Hâkimiyeti Milliye (Ulus) Ankara’da günlük olarak yayımlanmağa başlayınca Ankara’ya çağrılarak gazetenin yazı işleri müdürlüğüne getirildi.

Aynı zamanda birinci grup diye de anılan Müdafaai Hukuk grubu kâtipliğini yaptı.

Afyon, Hakkâri, Eskişehir milletvekilliğine seçildi.

Türk Vezni (1942) adlı bir kitabı vardır.

 

Bir yanıt yazın