Jacques Pelletier

Jacques Pelletier Fransız bilgini ve yazarı (Le Mans 1517 – Paris 1582). Mans piskoposu, Renfi du Bellay’in sekreteriydi. Sonra Bayeux kolejinin yöneticiliğine getirildi, tıp okudu, hekimlik yaptı, öldüğünde Mans kolejinin yöneticisiydi. Dialogue de l’Ortographe’ta (imlâ Diyaloğu) fransız imlâsını fonetik imlâ olarak Jacques Pelletieryenileştirmeye çalıştı. Art Foâtique d’Horace’ı (Horatius’un Şiir Sanatı) [1545] manzum olarak Fransızcaya çevirdi. Bunu Art Poltique Français (Fransız Şiir Sanatı) [1555] adlı eseri takip etti.

Kolay anlaşılır bir şairdi, fakat fazla incelik taraflısıydı.

Jacques Pelletier Eserleri

Les Oeuvres Poetiques (Şiirler) [1547] ince bir tabiat duygusuyla ilgi çeker; L’Amour des Amours (Sevgilerin Sevgisi) [1555] ve devamı olan L’Uranie (Petrarca tarzı şiirlerle bilimsel şiirlerin karışımı); La Sayoie (1572); Les Louanges (övgüler) [1581] ve matematik kitapları. 1547’de du Bellay ve Ronsard ile tanıştı. Ronsard, önce C. Des Autels’e ayırdığı yeri J. Peletier”ye vererek, onu Pleiade topluluğuna aldı (1555).

 

Bir cevap yazın