James Colquhoun Irvine

James Colquhoun Irvine İskoçyalı kimyacı ve eğitimci (Glasgow 1877 – St. Andrews 1952). Royal Technical kolejinde, St. Andrews ve Leipzig üniversitelerinde okudu. Doktorasını 1901’de Leipzig üniversitesinde tamamladı.

Ondan sonra St. Andrews’de yaşadı, organik kimya üstünde çalıştı, St. Andrews üniversitesinde başkan yardımcısı oldu, özellikle şekerlerin yapısıyla ilgili araştırmalar yaptı. 1901’de şeker metilasyonu için gümüş oksit kullanarak basit şekerlerin molekül halkasını yeni bir teknikle tespit etti.

Irvine ve arkadaşları metilasyon tekniğini sukroz, laktoz ve maltoz gibi başka şekerlere de uyguladılar, bileşik şekerlerde molekül sistemini kurmakla kalmadılar, aynı zamanda basit şeker ünitelerinin birleşme noktalarını tespit ettiler. Sonradan bu çalışmalar nişasta ve inulin gibi karmaşık karbonhidratlara da uygulandı.

James Colquhoun Irvine

Bir cevap yazın