Hakkında Bilgi

Hakkında Bilgi,Ansiklopedik Bilgi

Biyografi

James Madison Kimdir,Hayatı | Biyografi |

James Madison Kimdir (1751 Virjinya -1836 Virjinya), ABD’nin 4. Başkanı,devlet adamı.

James Madison Hayatı

Şimdiki Princeton üniversitesinde okudu, sonra amme hukuku ve ilâhiyat öğrenimi yaptı, fakat hukukçu veya rahip olmayı düşünmedi.

Buna karşılık İngiliz sömürgelerinde gittikçe gelişen devrimci görüşleri benimsedi.

James Madison1774’te Orange idare bölümünün devrim komitesine seçildi.

1776’da, Müttefik sömürgeler meclisinden, sömürgelerin bağımsızlığını talep eden Virginia kongresine delege oldu.

1779’un sonlarına doğru, Millet meclisi tarafından Müttefik sömürgeler meclisi üyeliğine getirildi; meclisin en genç üyesi olmasına rağmen komite çalışmalarına başkanlık etti.

İspanya ile bir anlaşma yapmaya çalışan Başkan John Jay adına, Mississippi ırmağının doğusundaki İngiliz toprakları üstünde amerikan isteklerini destekleyen ve ırmağın aşağı kısımlarından Ispanyollara ait topraklara deniz yoluyla ulaşım hakkı isteyen bir kanun tasarısı hazırladı.

Fransız-amerikan ittifakını kuvvetle destekleyen Madison, Benjamin Franklin’i, fransız düşmanı saldırılara karşı savundu.

Hükümetin gelirini arttırmak, ticareti düzenlemek ve bir federal ülke meydana getirmek yolunda yaptığı çalışmalar üzerine, 1786’da Annapolis ve 1787’de de federal bir hükümet anayasası taslağı hazırlayan Philadelphia kongrelerine çağırıldı.

Bu sırada federalizmi benimsemeyen James Monroe’ya karşı Temsilciler meclisi üyeliğini kazandı, 1789’da Haklar tasarısını hazırlayarak sekiz yıllık görevine başladı.

1794’te, millî haklardan vaz geçmek anlamına geldiği gerekçesiyle, İngiltere ile barış yapılması teklifine karşı koydu.

1801 de başkan Jefferson’ın sekreteri oldu, Louisiana topraklarının ele geçirilmesinde önemli bir rol oynadı. 1809’da Jefferson’m kuvvetli desteği sayesinde cumhurbaşkanı seçildi.

Kendi partisi tarafından yönetilen âsi Kongre’nin başına geçti.

Madison’m cumhurbaşkanlığına seçildiği yıl, A.B.D. ile İngiltere arasındaki ilişkiler buhranlı bir dönemdeydi.

Madison, yönetimi ele aldığı ilk yıllarda özellikle dışişleriyle ilgilendi, ayrıca başarısız Robert Smith’in devlet sekreterliği görevini de yüklendi.

İngiltere’ye karşı 1812’de açılan ve başarısızlıkla sonuçlanan savaştan sonra gözden düştü.

Aynı yıl şiddetli muhalefete rağmen yeniden cumhurbaşkanı seçildi, çok kişi tarafından istifaya zorlandı, fakat barıştan sonra bir süre için halkın sevgisini yeniden kazandı.

Savaş sonrası dönemde endüstrinin gelişmesi yolunda çaba harcadı ve yeni bir milliyetçi program uygulamaya yöneldi.

Emekli olduktan sonra Montpellier’ye çekildi ve buradan hemen hemen hiç ayrılmadı.

Hayatının sonuna kadar eğitim, kölelik ve tarım meseleleriyle ilgilendi.

Amerikan sömürgecilik derneğinde etkili oldu.

Monroe öğretisini benimsetmeye çalışanların önderiydi.

1829-1830 Arasında Virginia üniversitesine rektör seçildi.

Bir yanıt yazın