Jean Antoine Chaptal

Jean Antoine Chaptal Aynı zamanda, fransız piyasasına ilk defa sülfürik asit, suni şap veren kimyasal maddeler fabrikasını kurdu Ye 1787’de soyluluk unvanı aldı.

1793’te barut yapan Grenelle kurumlarının başına getirildi: Fransa enstitüsüne, kuruluş yılında (1795) kabul edildi.

9 Kasım 1799 olayından sonra, danıştay üyesi, 1800-1804 yılları arasında da içişleri bakanı oldu.

Chaptal ticaret odalarını, ilk sanat okulunu kurdu, Fransa’daki kanallar şebekesini gerçekleştirdi, yollar yaptırdı.

Napolyon tarafından senatörlüğe, sonra da senato hazinedarlığına getirildi, imparatorluk kontu oldu.

Krallığın yeniden kuruluşunda ayan üyeliği yaptı. Başlıca eserleri:

Elements de Chimie (Kimyanın Esasları) [1790], Tralti des Salpetreş et Goudronse (Güherçiîeler ve Katranlar) [1796], VArt de Faire les Vins (Şarap Yapımı Sanatı) [1801],Chimie Appliguee aux Arts (Zanaatlara Uygulanan Kimya) 11807], Art du Teinturier et du Degraisseur (Boyama ve Yağ Giderme Sanatı) [1808], Chimie Appliguee â l’Agriculture (Tarıma Uygulanan Kimya) [1823].

Bir cevap yazın