Hakkında Bilgi

Hakkında Bilgi,Ansiklopedik Bilgi

Biyografi

Jean Calvin Kimdir,Hayatı | Biyografi,Tarih |

Jean Calvin Kimdir,Asıl adı Cauvin (Noyon, Picardie 1509-Cenevre 1564).

Jean Calvin Hayatı Babası

Noyon piskoposluğunda görevliydi.

Calvin, 1523’te Paris’e gitti.

Jean CalvinOrada, dilbilgisi, mantık ve felsefe okudu, daha sonra Orleans ve Bourges’da hukuk öğrenimi yaptı, ünlü dilbilgini Alciati Giovan Paolo’nun yanında çalıştı; yunancaya, ibraniceye ve Luther’ci Melchior Warmar aracılığıyla de ilâhiyat öğrenimine başladı.

1531’de Noyon’a döndü, fakat afaroz edilen babasının ölümünden ve kardeşinin Luther’ci olmasından sonra Paris’e yerleşti.

1532’de Commentaire du «De Clementia»yı yazdı.

Seneca’nın De Clementia adlı kitabının bir yorumlaması olan bu eserde, dolaylı olarak, İncil ile stoacılık arasındaki ilişkileri araştırdı.

Bu arada, Guillaume Bude. Nicolas Cop gibi yenilik taraftarlarıyla ilişki kurdu.

Nicolas Cop’un söylevini kaleme aldı (1533). Bu, yeni düşüncelerin gerçek bir bildirgesi idi.

Calvin bu yazıyla, kesin olarak Reform’a katıldı.

Cenevre’ye yerleşinceye kadar, Calvin’in hayatı engizisyonun gazabından kaçmak ve reformu savunmakla geçti.

Kendisini Basel’e sığınmak (aralık 1534) zorunda bırakan «Placard’lar olayı» patlak verdiğinde (kasım 1534) Paris’teydi.

François I’e ithaf ettiği ve Calvin’ciliğin temel ilkelerini kapsayan Christianae Religionis İnstitutio (Hıristiyan Dini öğretimi) adlı eserini, 1536’da Basel’de yayınladı, önce latince olarak basılan, sonra fransızcaya çevirdiği ve birkaç defa yayınlanan (1539, 1551…) bu kitaptaki açık ve mantıklı anlatımıyla, Calvin, en değerli fransız yazarları arasında yer aldı.

Bu kitabında, Adem’in hatası yüzünden günahkâr sayılan insanoğlu ile Tanrı arasında İsa’nın tek aracı olduğunu söyledi; kişinin, yaptığı iyiliklerle değil ancak Tanrının lutfuyla temize çıkabileceğini ileri sürdü.Tanrının sevdiği kulların önceden seçildiğini ileri süren görüş bu tez’e dayanır.

Calvin, Ferrara ve Paris’e kısa süreli bir yolculuktan sonra, Cenevre’ye gitti ve G. Farel’in ısrarı ile orada kalarak ilkelerini uygulamaya başladı.

Fakat sert disiplini Cenevrelileri isyan ettirdiğinden, bu şehirdeki ilk iki yılı (1536-1538) başarılı olmadı.

O sırada Bucer tarafından Strasbourg’a çağrıldı; orada ilâhiyat üzerine verdiği ders ve vaızlar sırasında en ünlü alman reformcuları (meselâ Melanchton) ile ilişki kurdu.

Fakat 1541’de Farel ve belediye meclisi tarafından geri çağrılınca Cenevre’ye döndü, 1538’de yarım bıraktığı eserini yeniden ele alarak düzenledi.

Belediye meclisinin benimsediği (20 kasım 1541) dinî bildirgelere dayanarak halkın seçtiği ve bir sınavdan sonra din öğrenimiyle görevlendirilen papazların meydana getirdiği yeni bir kilise kurdu.

Bu papazlar her hafta kendi aralarında toplanarak görüşür ve ayda bir defa genel toplantı yaparlardı.

Kilise işlerinin yürütülmesinde kendilerine öğretmenler, «consistorium» (6 papaz ve 12 ihtiyar) ve memurlar yardım etmekteydi, öğretisinin anlaşılabilmesi için aydın bir topluma ihtiyaç duyan Calvin, temel öğretim okullarının sayısını arttırdı ve hemen her gün konuşma yaptı.

Bu arada, türlü fırsatlarda, düşmanlarına ve rejim aleyhtarlarına ceza verdirerek, birçoğunu Cenevre’den sürdürdü.

Siyasî ve dinî muhalefeti etkisiz bıraktıktan sonra, son yıllarını İnstitution Chretienne (Hıristiyan Dini öğretimi) adlı eserine kesin biçimini vermeye harcadı, ömrünün sonlarında öğretisi Cenevre sınırlarını aşmış, özellikle Kuzey ve Kuzeybatı Avrupa’da çok yaygınlaşmıştı.

Bir yanıt yazın