Jean Cocteau Kimdir,Hayatı | Biyografi |

Jean Cocteau Kimdir,Fransız yazarı (Maisons-Laffitte 1889-Milly-la-Foret 1963).

Jean Cocteau Hayatı

Jean Cocteau
Jean Cocteau,Fransız yazarı (Maisons-Laffitte 1889-Milly-la-Foret 1963).

Edebiyat hayatına klasik tarzda şiir kitapları yayımlayarak başladı: La Lampe d’Aladin (Alâeddin’in Lambası) [1909], Le Prince Fri vole (Havaî Prens) [1910] ve La Danse de Sophocle (Sophokles’in Dansı) [1912], Sonra zamanının bütün öncü akımlarına katıldı, Erik Satie veya Darius Milhaud gibi müzikçiler ve Picasso gibi ressamlarla çalıştı; yer yer fütürist, kübıst, hattâ dadaist yolda şiirler yazdı.

Le Cap de Bonne-Es-perance (Ümit Burnu) [1919], Poesies,(Şiirler) [1920].

Plain-Chant (1923) ile daha klasik bir’ biçime döndü.

Bu ara, Cocteau. Potomak 1(1919) ile romancılığa başladı; romanda da diğer bütün eserlerinde olduğu gibi, şiire bağlı kalmak istiyordu.

Le Grand Ecart (Büyük Sapma) [1923].

Thomas l’lmposteur (Hileci Thomas) [1923], Les Enfants Terribles (Korkunç Çocuklar) [1929], La Fin du Potomak (Po tamak’ın Sonu) [1940] adlı eserlerin başlıca özelliği, aykırı görünüşte güzel buluşlar ve güçlü bir anlatımdır. Cocteau, aynı görüşle tiyatroya yöneldi.

Les Maries de ia Tour Eiffel (Eiffel Kulesinde Evlenenler) [1924], îman Sesi (La Voix Humaine) [1930], La .Machine İnfernale (Cehennem Makinesi) [1934], Les Parents Terribles (Korkunç Ana-babalar) [1938], Les Mons tres Sacres (Kutsal Canavarlar) [1940], La Machine â Ecrire (Yazı Makinesi) [1941], Bacchus (1952).

Bu başarılı oyunlar yanında. ayrıca, mitoloji, edebiyat ve tarih temalarını yeni bir anlayışla işleyen oyunlar yazdı: Romeo el Juliette (1926), Orphee (1927), OEdip Rot (Kral Oidipus) [1928], Renaud et Armide (1943), İki Bağlı Kartal (L’Aigle â Deux Tetes) [1949].

Cocteau, sinemada gerçek dışına olan eğilimini doyurmaya son derece elverişli bir anlatım aracı buldu: Le Sang d’un Poete (Bir Şairin Kanı) [1931], le Baron Fantöme (Hayalet Baron) [1942], VEternel Reıour (Sonsuz Dönüş) [1943], La Belle et la Bete (Güzel ile Hayvan) [1946], L’Aigle â Deux Tetes (1947), Ruy Blas (1947), Les Parents Terribles (1949), Orphee (1950), le Testement d’Orphee (Orpheus’un Vasiyetnamesi) [1960].

Cocteau, ayrıca birçok tenkit ve hatıra da yazdı: Visites â Maurice Barres (M. Bar res’e Ziyaretler) [1921].

Le Secret Profes sionnel (Meslek Sırrı) [1922], Essai de Critique indirecıe (Dolaylı Tenkit Denemesi) [1932], Portraits-Souvenirs (Anı Portreler) [1935], le Foyer des Artistes (Sanatçılar Yuvası) [1947]. Clair-Obscur (Işık-Gölge) [1955] ve Requiem (ölüler Duası) [1962] ile şiire döndü.

Birçok albüm yayımladı, kendi eserlerini resimledi, bale dekor maketleri yaptı, bale kostümleri çizdi.

Villef-ranche-sur-Mer, Frejus ve Milly-la-Foret kiliselerinin dekorlarını yaptı.

Hatıralarını Le Cordon Omblical (Göbek Bağı) [1962] adı altında yayımladı.

Bir cevap yazın