Jean Pierre Rousselot,Biyografi

Jean Pierre Rousselot Fransız fonetikçisi (Saint-Claud 1846-Paris 1924).

Jean Pierre Rousselot Biyografi

Angouleme’de bir din okuluna girdi (1865), rahip oldu (1870), öğretmenlik yaptı (1869 -1871).

Lehçelerin coğrafya, doğuş ve gelişme şartlarını incelemede uzmanlaştı; fizyolojist Marey’in araştırmalarıyla ilgilendi ve kayıt araçları icat etti.

1889’da katolik enstitüsünde «deneysel» fonetik kursu açtı.

1897’de Collfege de France’ta kurulan deneysel fonetik laboratuvarını hazırlama görevi Rousselot’ya verildi.

Daha sonra, Rousselot için yine aynı kurumda bir deneysel fonetik kürsüsü kuruldu.

Jean Pierre Rousselot Eserleri

Les Modifications Phoneliques du Langage Etudiees dans le Patois d’une Famille de Cellefrouin, Principes de Phonetique Experimentale (Cellefrouin’li Bir Ailede Konuşulan Dilin Fonetik Değişimleri, Deneysel Fonetiğin İlkeleri) [1897-1909], Pricis de Prononciation Française (Fransızca’nın Telaffuzu Üstüne inceleme) [yeğeni F. Laclotte ile birlikte, 1902].

Birinci Dünya savaşı sırasında icat ettiği elektrik titreşimli kayıt aracıyla, Almanların «Berta» toplarını yerleştirdikleri mevkiler tespit edildi.

Rousselot, aletli fonetiğin ve dil coğrafyasının kurucusudur.

Bir cevap yazın