Jeanne d’Arc Kimdir,Hayatı,Efsanesi

Jeanne d’Arc Kimdir,(1412-1431) Fransa’nın İngiliz işgalcilere karşı verdiği savaşta ordunun başına geçerek Orleans kentini kurtaran,Fransız Katolik azizesi.

Basit bir köylü ailesinin kızıydı, jeanne d’Arc daha on üç yaşındayken Tanrı’dan geldiğine inandığı sesler duymaya başladı.

Jeanne d’Arc Hayatı

Haftada iki üç defa duyduğu bu sesler, Jeanne’a kuşatılan Orleans şehrini ve bütün Fransa’yı kurtarmak için harekete geçmesini söylüyordu.

O sırada kral Charles V akıl dengesini kaybetmiş, Fransa, çeşitli yenilgiler ve Yüzyıl savaşlannda İngilizlerle imzalanan Troyes antlaşması yüzünden çok güç bir durumdaydı.

Bu antlaşma ile Charles V’in oğlu ve mirasçısı tahttan uzaklaştırılıyor ve Fransa, İngiltere kralının lehine, ingiliz-Fransız ikili krallığı haline getiriliyordu, jeanne, erkek kılığına girdi ve her yanı istilâ edilmiş Fransa’yı bir boydan bir boya aşarak şubat 1429’da kralın bulunduğu Chinen’a vardı.

Kral Charles VII’ye, görevinin Fransa tahtının gerçek mirasçısına geri verilmesini sağlamak olduğunu anlattı ve kralı bu işe razı etti. Poitiers’de silâh kuşanarak asker kılığına girdi.

Mayıs 1429’da Orleans’a girerek ingilizler tarafından kuşatılan şehri kurtardı.

jeanne’ın ısrarları üzerine, kral taç giymek üzere Reims’e gitti. Böylece Charles VII’nin durumu da sağlamlaşmış oluyordu. Ne var ki bu arada Jeanne’ın kazandırdığı zaferler dizisi de bitmiş görünüyordu.

Charles VII askeri başarıları gölgeleyen birtakım siyası pazarlıklara girişti ve bunun sonucu Paris önlerinde yenilgiye uğradı (eylül 1429).

jeanne mart 1430’da boş yere saldırıya geçmeye çalıştı. Bourgogne dükü iyi Philippe’in kuşattığı Compiegne şehrinin yardımına koştu, ama 23 mayıs 1430’da dük tarafından esir edildi, sonra da Beauvais piskoposu Pierre Cauchon’un aracılığıyla ingüizlere satıldı (kasım 1430).

jeanne daha sonra, ingilizlerin önemli müstahkem mevkilerinden biri haline getirilen Rouean’a götürüldü.

Engizisyon hâkim yardımcısı Jean Lemaitre tarafından da desteklenen piskopos Cauchon, Jeanne’ı dine karşı gelmek ve büyücülükle suçladı.

Yargılama Rouen kalesinde gizli olarak yapıldı, Jeanne’ın kendisini savunacak bir avukat isteği geri çevrildi ve ingilizlerin gözetimi altında bir cezaevine hapsedildi.

Jeanne 24 mayıs 1431’de Saint-Qouen mezarlığına getirildi ve bundan böyle erkek elbisesi giymeyeceğine halkın önünde yemin ettirildi. Böylece kiliseye boyun eğdiğini göstermiş oluyordu.

Ne var ki, cezaevine geri döndüğünde, gardiyanların saldırılan karşısında kendini korumak için yeniden erkek elbisesi giymek zorunda kaldı. Piskopos Cauchon bunu yeniden kiliseye karşı gelmek şeklinde yorumladı.

jeanne yargılandı ve 30 mayıs 1431’de Rouen şehrinin Vieux-Marche meydanında diri diri yakılarak öldürüldü. Cauchon, onun «Tanrı’nın sesi»ni duyduğunu inkâr edeceğini umuyordu. Oysa Jeanne alevler arasında bile, görevine ve dinine bağlı olduğunu haykırmaktan geri durmadı.

Bu arada kral Charles VII, tacını borçlu olduğu Jeanne’ı düşmanların elinden kurtarmak için hiç bir çaba göstermedi.

Ancak, 1450’de geri alman Rouen’a törenle girmesinden iki ay sonra Jeanne’ın yargılanması ve öldürülmesi üzerine bir soruşturma açılmasını istedi.

Böylece, Rouen’da ele geçirilen belgelere dayanlarak jeanne d’Arc’ı temize çıkarmak için bir dava açılacaktı.

Bu davanın görüşülmesi sırasında jeanne’ın Domremy’deki çocukluk arkadaşlarından, Rouen’daki hâkimlere kadar yüz on beş tanık dinlendi.

Sonunda 7 temmuz 1456’da Rouen’da engizisyon hâkimi jean Brehal ve Rouen piskoposu Guillaume d’Estouteville’in çabalarıyla Jeanne temize çıkarıldı ve 1920 ‘de kilise tarafından azize ilan edildi.

Bir cevap yazın