Johannes Brahms Kimdir,Hayatı

Johannes Brahms Kimdir Alman besteci, piyanocu ve orkestra şefi (Hamburg 1833-Viyana 1897) .

Johannes Brahms’ın Hayatı

Varlıksız bir aileden gelen Brahms müziğe, halk orkestralarında kontrbas çalan babası tarafından başlatıldı.

Johannes BrahmsCossel ve Marxsen (1841) ile piyano çalıştı ve halkın karşısına harika çocuk olarak çıktı (1847). Tanınmasına büyük yardımı dokunan Schumann ile 1853’te karşılaştı.

Lippe-Detmold prensinin saray konserleri yönetmenliği ve Hamburg’da (1859) koro şefliği yaptıktan sonra 1862’de Viyana’ya Singakademie’nin; daha sonra Gesellschaft der Musikfreunde’nin (1872-1875) şefi olarak yerleşti.

O tarihten sonra hayatının hikâyesi eserlerinden ayrılmaz. Viyana’daki çalışmaları dışında İsviçre, İtalya, Salzkammergut veya Kara Ormanlara birkaç gezi yaptı.

Hayatının sonuna doğru oldukça sunî bir şekilde doğan ve sürdürülen bir hizipleşme Brahms’ı Wagner’cilerle karşı karşıya bıraktı.

Bazı kadınlarla taşkın bir sevgi ilişkisi oldu, fakat Clara Schumann ile geçirdiği söylenen maceranın gerçekle hiç bir ilgisi yoktur.

Brahms’ın piyano eserleri arasında üç sonat, 6 dizi çeşitleme, yedi balad derlemesi, intermezzo’lar, rapsodi’ler, vals’ler, dört el piyano için 4 dizi macar dansı vardır.

Oda müziği olarak: keman ve piyano için üç sonat, çello ve piyano için iki sonat, klarinet ve piyano için iki sonat, 5 üçlü, yaylı sazlar ve piyano için 3 dörtlü, yaylılar için 3 dörtlü, bir piyanolu beşli, yaylılar için 2 beşli, klarinetli bir beşli, yaylılar için 2 altılı yazmıştır.

Orkestra için iki serenat, Haydn’ın bir tema’sı üzerine çeşitlemeler, dört senfoni, iki uvertür (Akademik, Trajik), piyano ve orkestra için iki konçerto, orkestra ve keman için bir konçerto keman, viyolonsel ve orkestra için de bir konçertosu vardır.

Şarkı olarak şu besteleri yapmıştır: piyano eşliğinde tek ses için otuzdan fazla lied derlemesi (15 Magelone-Romanzen dizisi ve 4 Ernste Gesange bunlar arasındadır), piyano eşliğinde 2 ses için 6 derleme, yine piyano eşliğinde dört ses için 7 derleme (Liebesliederwalzer) bunlar arasındadır.

Yaklaşık olarak 30 motet, kanon, ilâhi, halk şarkıları derlemesi, Ein deutsches Requiem, Rinaldo, erkek korosu ile Alto-Rapsodie.

Brahms estetiğini ve üslûbunu her şeyden önce içgüdüsüne, tesadüflere ve ırk özelliklerine borçludur.

Eserlerinde görülen viyana izlenimleri ve macar etkileri geçicidir, rastlantı sayılabilir. Brahms, çağının zorunluklarına uyarak romantik ve klasik anlayışı eserlerinde kaynaştırdı.

Kuzeyli bir köylü, muhafazakâr, Luther’ci ve katı düşünceli bir kişi olmasına, sanatında da düzen zevkine ve şekil disiplinine bağlı kalmasına rağmen, Theodor Storm, Tieck, Jean Paul, Eichendorff ve Hoffmann gibi yazarları okurken hayale dalacak kadar bir yaradılışı vardı.

Klasik çerçevelerden başkasını kullanmadı. Ancak bunların boyutlarını genişletti. Tema malzemesi çok zengindir. Sonatlarındaki allegrolarda 6 veya 7 tema bulunduğu görülür.

Çeşitleme sanatı Brahms’ta o çağın bilmediği ölçüde değişiklik, bağımsızlık ve genişlik kazanır.

Brahms’ta ritim duygusu çok gelişmiştir: çeşitli tempo ve atımların üst üste bindirilmesi ve senkop, eserinde çok sık görülür. Melodi ise coşkundur; halk havalarıyle benzerlikleri vardır.

Bir cevap yazın