John F. Kennedy Kimdir,Hayatı

 John F. Kennedy Kimdir,(29 Mayıs 1917 – 22 Kasım 1963),Amerika Birleşik Devletleri’nin 35. başkanı.

John F. Kennedy’nin Hayatı

Harvard üniversitesini bitirdi. İkinci Dünya savaşına deniz subayı olarak katıldı.

Demokrat partiden Temsilciler meclisine (1946), daha sonra senatoya girdi (1952). Bir sendika reformu tasarısı hazırladı.

13 Eylül 1960’ta Amerika’da açlığa cehalete, adaletsizliğe ve savaşa karşı mücadelenin «yeni sınır»ını çizdi.

Amerika cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Nixon’a karşı Demokrat parti tarafından aday gösterildi.

1960 Kasımında A.B.D.’nin ilk katolik cumhurbaşkanı oldu. Çevresinde faal kimselerden, teknokratlardan ve aydınlardan kurulu bir brain trust (beyin tröstü) meydana getirdi.

Haziran 1961’de Viyana’da Kruşçev île yaptığı görüşme, A.B.D. ile S.S.C.B.’yi karşı karşıya getiren meselelere tam bir çözüm getiremedi (Berlin meselesi).

Ama «barış içinde birlikte yaşama»nın temelleri bu görüşmeyle atıldı. İktisadi yayılmayı yeniden sağlamak ve gerilemeyi durdurmak için vergi ve bütçe çarelerine başvurdu.

Bu da tüketim harcamalarında ve ferdi yatırımlarda belli bir ilerleme sağladı, öte yandan bu siyaset Amerika’nın uzay yarışında geride kalmasını da önledi.

Zenci problemi karşısında genç başkan ilerici bir tavır takındı; zencilerin, güney devletlerinde, üniversitelere alınmalarını istedi. «Hürriyet yürüyüşü»nün (200 000 kişi 28 ağustos 1963’te bir gösteriyle başkandan hak eşitliği istemişti) ertesi günü, okullarda, otellerde, lokantalarda yürürlükte olan ırk ayırımının kaldırılması için Kongre’ye bir kanun tasarısı sundu.

Dışarıda, J.F. Kennedy, komünizmin yayılışını önleme mücadelesini «barış içinde birlikte yaşama» çerçevesi içinde sokmaya çalıştı.

Fidel Castro’nun nüfuzunu kırmak için, Güney Amerika’da halkların hayat seviyesini yükseltmeyi hedef alan bir İktisadi yardım siyaseti tasarladı.

Küba’daki rejimi devirmek için 17-18 nisan 1961’de 2 000 kübalı mülteciyle giriştiği doğrudan doğruya müdahale denemesi (Domuzlar körfezi çıkartması) başarısızlıkla sonuçlandı.

1962 Ekim ayında Kruşçev’i, Küba’ya yerleştirilen nükleer başlıklı füzeleri geri çekmek zorunda bıraktı.

5 Ağustos 1963’te Moskova’da imzalanan antlaşma ile atmosferdeki atom bombası denemelerinin durdurulması «barış içinde birlikte yaşama» alanında yeni bir adım oldu.

Başkan Kennedy, dış ülkelere yardım ve Amerika sınırları dışında yatırım yolları aramak amacıyla 1961’de bir İktisaden İlerleme ittifakı meydana getirdi; bu kuruluş Latin Amerika’da İktisadi ve sosyal gelişmeyi sağlayacaktı.

Bunun yanı sıra A.B.D.’nin yabancı ülkelere yapacağı yardımı John F. Kennedyyönetmek üzere Milletlerarası Gelişme dairesini kurdu. 1962’de, Kongre’den bazı gelişmiş ülkelerle gümrük tarifelerinde çok yanlı bir indirim konusunda görüşmeler yapma yetkisini aldı.

Temmuz 1963’te konulan İnterest Equalisation Tax’a rağmen, Amerika’nın ödeme dengesindeki açık, güçlükle kapatılabildi.

Amerika cumhurbaşkanı Batı Avrupa’da, özellikle A.B.D.’nin dünya siyasetine karşı çıkan Fransa ile çatıştı.

Vietnam’a Kennedy döneminde başlayan amerikan askeri müdahalesi onun ölümünden sonra daha da şiddetlendi.

Kennedy 22 Kasım 1963 günü Texas’a yaptığı bir gezi sırasında süikast sonucu öldürüldü,

Bir cevap yazın