John Milton Kimdir,Hayatı | Şair Biyografileri |

John Milton Kimdir,John Milton, İngiliz şairi (Londra 1608 – 1674).

Koyu dindar bir burjuva çevresindendi.

İlköğrenim ve ortaöğrenimini Saint Pauls’da yapan Milton, 1625-1632 arasında Christ’s college’e (Cambridge) devam etti, 1629 bacnelor of arts, 1632’de de master of arts payelerini kazandı.

John MiltonLatince ve İngilizce ilk şiir denemelerini On the Morning of Christ’s Nativity (İsa’nın Doğduğu Sabah) [1629] ve felsefî nitelikte bazı şiirleri (Allegro [1631]; il Penseroso [1632])bu devrede yazdı.

Din adamı olmaktan vaz geçerek 1632-1638 arasında Buckinghamshire’da ailesinin yanında kaldı; pastoral şiirlerinden Arcades’i (1633), Comus’u (1634) ve bir dostunun ölümü üzerine Lycidas (1637) adlı ağıtını orada kaleme aldı.

1638 İlkbaharında İtalya’ya gitti; Floransa’yı, Roma’yı ve Venedik’i dolaştı.

1639’da Londra’ya döndüğü sırada İngiltere, pervasızlar ile püritenler arasındaki iç savaşla ikiye bölünmüştü.

Milton kavgaya katılmadı ama eğitimi ve duyguları gereği püritenlerden yana oldu.

Şiiri bir yana bıraktı ve polemik yazıları yayımladı: Of Reformation Touching Church Discipline in England (İngiltere’de Kilise Reformunda Disiplin) [1641]; The Reason of Church Government Urged Against Prelaty (Kilise Hükümetinin Papaz Sınıfına Karşı Oluşunun Sebebi) [1641]; Tractate of Education (öğretim Üstüne) [1642]; The Doctrine and Discipline of Divorce (Boşanma öğretisi ve Usulü) [1643];The Judgment of Martin Bucer Concerning Divorce (Martin Bucer’ın Boşanma Üstüne Düşünceleri) [1644]; Areopagitica, a Speech for the Liberty of Unlicensed Printing (Basın Hürriyeti Üstüne) [1644]; Tetrachordon ve Colasterion 1645).

Milton, 1649’da, Cromwell hükümetinin Dış işleri Bakanlığı Latin masası sekreterliğine tayin edildikten sonra da, özellikle kralın idamı konusunda kalem tartışmalarına devam etti.

Kral Charles I’e mal edilen Eikon Basilike’ye (Kral Tasviri), Eikonoklastes (ikona Kırıcı) [1649] ile cevap verdi; Saumaise’in Defensio Regis’ine (Kralın Savunması), Pro Populo Anglicano de Pen-sio (İngiliz Halkı için) [1650], sonra Secunda Defensio (ikinci Savunma) [1654] ve Pro Se Defensio (Kendimi Savunmak için) [1655] ile karşı çıktı.

1660’ta Stuart’lar iktidara yeniden geçince, şair bu faaliyetine son verdi.

1652’den beri büsbütün kör olan Milton, toplum hayatından çekildi ve şiire döndü.

Gençliğinden beri tasarladığı büyük şiiri Kayıp Cennet’i (Paradise Lost) o sırada yazdı ve 1667’de yayımladı; bunu, 1671’de iki bölümlük Paradise Regained (Yeniden Kazanılan Cennet) [1671] şiiri izledi.

Son eseri, konusunu Kutsal Kitap’tan alan Samson Agonistes (Can Çekişen Samson) [1671] adlı trajedidir.

Milton gerek polemikleri gerek şiirleriyle çağının tezatlarını temsil eder. «Rönesansın parlaklığını Reformun ciddiyetine katmakla» (Taine) kalmayarak İngiltere ve bütün Avrupa’da derin etkisi olacak bir eser meydana getirdi.

XVIII. yy.ın klasikleri, XIX. yy.ın romantikleri gibi onu daima saygıyla andılar.

Kayıp Cennet’i hıristiyan destanlarının en parlak örneklerinden biridir.

Bir cevap yazın