Jonathan Swift Kimdir,Hayatı

Jonathan Swift Kimdir,İrlandalı yazar (Dublin 1667-1745).

Jonathan SwiftJonathan Swift Hayatı

Küçük yaşta babasını kaybetti, amcaları tarafından büyütüldü (Godwin ve Dryden William Swift). Dublin’de Trinity college’ta ilahiyat okumaya başladı.

1689’da annesinin uzak akrabalarından sir Wiliam Temple adında birinin sekreteri oldu.

Onun çevresinde birçok önemli kimseyle tanıştı. Siyaset alanındaki sağlam görüşleri ile kral William III’ün dikkatini çekti.

Swift bu dönemde şiire heveslendi ve birtakım od’lar yazdı. Daha serbest kalmak için İrlanda’ya döndü, anglikan kilisesine girdi (1695) ve Belfast yakınındaki Kilroot arpalığını elde etti.

Ama çok geçmeden Mocr park’a (Surrey) sir William Temple’ın yanına döndü, koruyucusunun ölümüne kadar (1699) burada kaldı.

Burada yazdığı The Battle of the Books’u (Kitapların Savaşı) [1696-1704] adlı eserde eskilerle yenilerin tartışmasında eski klasiklerin tarafını tuttu ve Wotton ile Bentley’e karşı William Temple’ı savundu.

Daha sonra yazdığı The Tale of a Tub (Bir Fıçının Hikayesi) [1704] adlı eserinde piskoposluk kilisesinden yana çıktı.

Moor park’ta Esther Johnson adlı genç bir kızla tanıştı ve onda uzun süren bir hayranlık uyandırdı. Ona yazdığı mektupları, ölümünden sonra yayımlandı.

1766-1768 Arasında Journal to Stella (Stella’ya Günlük) adıyla yayımlandı.

Temple’ın ölümünden sonra lord Berkeley tarafından Meath idare bölümünde Laracor bucağı yöneticiliğine getirildi.

Daha sonraki yıllarda, Robert Boyle’un dini sohbetlerine karşı A Meditation Upon a Broomstick (Bir Süpürge Sapı üstüne Düşünceler) [1705’e doğr.1710] adlı sert bir parodi; Baucis ve Philemon (1707) adlı bir şiir; Argument Against Abolishing Christianity’yi (Hıristiyanlığın Yürürlükten Kaldırılması Üstüne Bir Kanıt) [1708] adlı bir eser ve Cadenus and Vanessa’yı (1726’da yayımladı) yazdı.

Bununla beraber mevki hırsı, siyasi tutumunu bütünüyle değiştirmesine yol açtı, önce kaleminin bütün gücüyle Whig’leri destekledi, sonra iktidara gelen Tory’lere yöneldi.

1708’den itibaren 1SAAC BîCKERSTAFF takma adıyla (bu adı Steel de kullandı) siyasi eserler yayımladı.

The Conduct of the Allies (Müttefiklerin Tutumu) [1711] adlı yergisi büyük yankılar uyandırdı.

1713’de Dublin’de Saint Patric kilisesi başkanlığına getirildi. Ama kilise hiyerarşisinde daha fazla yükselemeyeceğini ve piskopos olamayacağını çabucak anladı.

1724’te Swift’ten sert yergi yazılarından biri olan Drapier’s Letters’i (Kumaşçının Mektupları) yayımladı; bu eserde, ağırlığı resmi değerine oranla düşük olan yeni bir paranın piyasaya sürülmesine şiddetle karşı çıktı.

1726’da yalnız o devrin İngiliz toplumunu değil bütün medeni dünyayı şiddetle yeren şaheseri Guliver’in Seyahatlerini (Gulliver’s Travels) yayımladı.

Eser kısa zamanda büyük ün kazandı. Bu sırada Swift yaşlanmış ve hırçınlaşmıştı; 1728’de karısı Stella’nm ölümü Swift’e büyük darbe oldu.

Daha sonra şu eserleri yazdı: A Modest Proposal for Preventing the Children of Poor People in İreland From Being A Burden to Their Parents or the Country and for Making Them Beneficial to the Public (İrlanda’daki Yoksul Halkın Çocuklarının Ailelerine veya Ülkeye Yük Olmalarını önlemek ve Onların Topluma Yararlı Olmalarını Sağlamak İçin Bir Küçük Teklif) [1729]; Verses on the Death of Dr. Swift (Dr. Swift’in ölümü Üstüne Şiirler) [1731]; Rhapsody on Poetry (Şiir Üstüne Rapsodi) [1733]; Polite Conversation (Kibarca Konuşmalar) [1738]; Driections to Servants (Hizmetçilere Emirler) [1745]. Swift son yıllarını kötü şartlar içinde geçirdi.

Bir cevap yazın