Josiah Royce,Biyografi

Josiah Royce Amerikalı filozof (Grass Valley 1855-Cambridge, Massachusetts 1916).

Josiah Royce Biyografi

Kaliforniya üniversitesinde, sonra Leipzig’de ve Göttingen’de, daha sonra, W. James ve C. Pierce ile tanıştığı Johns Hopkins üniversitesinde okudu.

1885-1914 Arasında Harvard’da profesörlük yaptı ve amerikan düşüncesini derinden etkiledi. İdealist felsefesi Hegel’e dayanır.

Josiah Royce Eserleri

The Religious Aspect of Philosophy (Felsefenin Dini Yönü) [1885]; The Spirit of Modem Philosophy (Modern Felsefenin Ruhu) [1892]; The Conception of God (Tamı Anlayışı) [1895]; Studies of Good and Evil tiyi ile Kötü Üstüne İncelemeler) [1898]; The ROYAN World and the individual (Dünya ve Birey) genel görünüş [1900-1901]; The Conception of İmmortality (ölümsüzlük Anlayışı) [1900]; Outlines of Psychology (Psikolojinin Esasları) [1903]; The Philosophy of Loyalty (Dürüstlük Felsefesi) [1908]; W. James and Other Essays of the Philosophy of Life (W. James ve öbür Hayat Felsefesi Denemeleri) [1911]; The Sources of Religious insight (Din Anlayışının Kaynakları) [1912]; The Problem of Christianity (Hıristiyanlık Meselesi) [1913]; Lectures on Modem idealism (Modern İdealizm üstüne Konferanslar) [1919].

Bir cevap yazın