Hakkında Bilgi

Hakkında Bilgi,Ansiklopedik Bilgi

Biyografi

Julien Benda Kimdir,Hayatı | Filozof Biyografileri |

Julien Benda Kimdir Fransız filozofu ve romancısı (Paris 1867-Fontenay-aux-Roses 1956).

Julien Benda Hayatı

Ecole centrale’a girdikten sonra Sorbonne’a devam etmek için oradan ayrıldı.

1898’de Dreyfus olayı üzerine bir yazı dizisiyle Revue Blanche’da yazarlığa başladı.

Peguy ile tanışıp Cahiers de la Quinzaine’e yazdı.

Julien BendaDaha ilk eserlerinde heyecan, duyum ve seziş alanına giren her şeyi akıl adına reddeden ve hor gören bir tavır takındı.

Dialogue d’Eleuthere’öen (Eleutheros’un Konuşmaları) [1911] sonra Bergson’culuğa karşı ağır bir saldırıya geçti (1912).

Sonra felsefî bir roman olan Ordination (Takdis) [1913], Sur le Succes du Bergsonisme (Bergson’culuğun Başarısı üzerine) [1914], çağdaş fransız toplumunun estetiği üzerine bir deneme olan Belphegor’u (1919), Les Amorandes’ı (1922) yayınladı.

1927’de aydınlara karşı şiddetli bir yergi olan la Trahison des Clercs (Aydınların İhaneti) büyük yankı uyandırdı.

Böylece Benda, en büyük etki devresine ulaştı.

Düşüncesini durmadan geliştirip, olgunlaştırdı.

La Fin de l’Eternel (Ebedinin Sonu) [1929], Essai d’un Discours Cohârent sur Les Rapports de Dieu et du Monde (Tanrı ve Dünyanın Karşılıklı İlişkileri Üzerine Tutarlı bir öğreti Denemesi) [1931], Discours â la Nation Europeenne (Avrupa Ulusuna Hitap) [1933], un Regulier Dans le Siecle (Yüzyılda Düzgün Bir Kişi) [1938].

1943’teki La France Byzantine ou le Triomphe de la Litterature Pure (Bizanslaşmış Fransa ve Şekilci Edebiyatın Zaferi) adlı kitabı uzun tartışmalara yol açtı.

Ayrıca şu eserleri de yazdı: Du Style d’idees (Düşüncelerin Üslûbu Üzerine) [1948], Les Cahiers d’un Clerc (Bir Aydının Defteri) [1949].

Bir yanıt yazın