Kabakçı Mustafa İsyanı,Neden,Sonuçları | Osmanlı Tarihi |

Kabakçı Mustafa İsyanı Nedenleri ve Sonuçları,Kabakçı Mustafa önderliğinde gerçekleştirilen,üçüncü selim hanın tahttan indirilerek yerine dördüncü mustafa hanın geçirilmesiyle neticelenen isyan hareketi (28 Mayıs 1807).

Bu isyan, elebaşılarından, Boğaz kaleleri muhafızı Kabakçı Mustafa’nın adı ile anılır.

Kabakçı Mustafa Paşa Ayaklanması 1807

Selim III’ün emriyle Nizamıcedit adında yeni bir askerî sınıf kurulması, Yeniçeri ocağı tarafından hoş karşılanmadı.

Aynı zamanda Yeniçeri ocağının kaldırılacağı söyleniyordu.

Bununla birlikte bu devirde gelişen bütün yenilik hareketlerinin gerici çevrelerin tenkidine uğraması, halkın şikâyetlerinin Selim III’ten gizlenmesi, padişahın her çeşit olayı önleyebilecek bir sadrazamdan yoksun olması, Nizamıcedit aleyhine bir cereyan doğmasına sebep oldu.

Özellikle sadaret kaymakamı Köse Musa’nın yeniçerileri el altından kışkırtması, isyanın çıkmasını çabuklaştırdı.

İsyan Büyükdere çayırında yapılan bir toplantı ile başladı.

Sayıları dört-beş yüz kadar olan topçu yamakları, bu toplantıda kastamonulu Kabakçı Mustafa’yı kendilerine reis seçerek, İstanbul’a doğru yürüyüşe geçtiler.

Sarayda toplanan Divanda, Köse Musa Paşa, bu olayın önemsiz olduğunu söyleyerek âsilerin üzerine asker gönderilmesini önledi.

Kılıç ve Kuran üstüne yemin eden asiler başlarında Kabakçı Mustafa olduğu halde Atmeydanı’na kadar geldiler ve burada yeniçeriler ve halkla birleşerek saraydaki adamları Köse Paşa aracılığıyla padişahtan Nizamıcedit’in kaldırılması hakkında ferman istediler.

İstekleri derhal kabul edildi.

Padişahın kendilerine kolayca taviz vermesi, âsileri şımarttı.

Ulemadan Ataullah Efendi, Kadı Murad Efendi ve İmam Derviş’in destekleri ile yenilik taraftarı on devlet adamının kafasını istediler.

Ayrıca, Selim III’ün yerine şehzade Mustafa’yı padişah yapmak niyetinde olduklarını büdirdiler.

Bunun üzerine Selim III tahttan çekilerek, yerine Mustafa IV padişah oldu.

Böylece imparatorlukta ilk önemli yenileşme hareketi de engellenmiş oldu.

Bu arada Selim III’ü de öldürdüler Bununla beraber, boğaz kalelerinin kumandasını eline alan Kabakçı Mustafa, çok geçmeden, isyancıların karşısına çıkan Alemdar Mustafa Paşanın emriyle öldürüldü (1808).

Bir cevap yazın