Hakkında Bilgi

Hakkında Bilgi,Ansiklopedik Bilgi

BiyografiTarih

Kabakulak İbrahim Paşa Kimdir | Biyografi,Osmanlı Tarihi |

Kabakulak İbrahim Paşa Türk sadrazamı (Karahisar ?-1742).

Sadrazam Kabakulak İbrahim Paşa Hayatı

Kemah’lı Mahmud Ağanın hazinedarı Hasan Çelebi’ye, sonra Cağaloğlu kethüdası Kadri Efendiye intisap etti.

Köprülüzade Mustafa Paşanın çuhadarı ve divan kâtibi, onun ölümünden sonra kardeşi Ali Paşanın hazine kâtibi oldu.

Başmukataacılık görevinde bulundu.

Bosna beylerbeyliğine tayin edildi (1716).

Sonra sırasıyla Numan Paşaya, Köprülüzade Abdullah Paşaya kethüda oldu.

Mısır’da Çerkez Mehmed Bey v.d. bazı eşkıyaları ortadan kaldırdı.

Kapıcılar kethüdası oldu (1730).

Bundan bir ay sonra vezirlik rütbesi ile Halep valiliğine getirildi.

Kısa bir süre sonra da sadrazamlığa tayin edildi (1731).

Yedi ay kadar sonra azledilerek Eğriboz muhafızlığına gönderildi.

Bir ara Bosna valiliğinde bulundu (1732-1733).

Bir yanıt yazın