Kabare Nedir,Özellikleri | Kültür,Sanat,Tiyatro |

Kabare Nedir,Ne Demek,Çeşitli gösterilerin yapıldığı, özellikle atraksiyon ve revülerin yer aldığı eğlence yeri.

Kabare Tiyatrosunun Özellikleri

Kabare tiyatrosu, oyuncu veya şarkıcıların seyirciye yakın bir bağlantı kurmasını sağlar.

Ayrıca seyircinin sayıca sınırlı olması sebebiyle büyük tiyatrolara göre bildiri ve mizah yönünden daha etkilidir, ilk örneği XIX. yy.ın sonunda ressam R. Salis’in «Chat Noir» adlı kahvesinde ortaya kondu.

1901’de Berlin’de E.V. Wolzogen’in «Ubertritt», yine aynı yıl ünlü yönetmen Max Reinhardt’ın «Schal und Rauch» adlı kabare toplulukları temsiller vermeye başladı.

1909 Yılında, New Orleans’ta Farbacher adlı bir sanatçı, Amerika’daki ilk kabare tiyatrosunu kurdu.

Türkiye’de Kabare Tiyatrosu

Türkiye’de XIX. yy.ın sonlarında İstanbul’un Beyoğlu semtinde «Cafes Chantant» adlı daha çok yabancıların gittiği şarkılı, skeçli kahveler açıldı.

Bunların en önemlileri «Mandas», «Tnocadero», «Kristal Palas» ve «Bizans’ın Büyük Alkazarı» idi.

Ayrıca kıraathane ve kahvelerde çok eskiden beri devam eden meddah, karagöz gibi gösteriler, çoğunlukla sosyal ve siyasi taşlama yapılması bakımından kabare tiyatrosuna örnek sayılabilir.

Birinci Dünya savaşma kadar devam eden devrede kabare tiyatroları yalnız eğlence ve güldürme amacını güdüyordu.

Birinci Dünya savaşından sonra özellikle 1920-1923 yılları arasında edebi kabare tiyatroları meydana geldi.

Bunlar ikinci Dünya savaşından sonra daha mükemmelleşti; siyasî ve sosyal konuların aktüel taraflarını ele alan kuruluşlar oldu.

Türkiye’de edebi kabare türünün ilk örneği 1962 yılında Haldun Taner tarafından İstanbul’da kuruldu ve Gen-Ar sanat kulübünün galerisinde temsiller verdi.

Bugüne kadar çalışmasını sürdüren bu kuruluşun adı «Devekuşu Kabare tiyatrosu»dur.

Devekuşu Kabare Bu Şehri İstanbul ki, Astronot Niyazi, Vatan Kurtaran Şaban gibi oyunlarıyla ün kazandı.

Bu topluluktan başka gene İstanbul’da kurulmuş olan «Üç Maymun» (1967), Ankara’da Yılmaz Gruda tarafından kurulan ve iki tiyatro dönemi temsiller veren «Marko paşa» (1968), ancak bir tiyatro dönemi yaşayabilen Oben Güney yönetimindeki «Çuvaldız» (1968) kabare tiyatroları dikkati çekti.

Bir cevap yazın