Kadızade Mehmed Bey Kimdir,Hayatı

Kadızade Mehmed Bey,Türk devlet adamı (XVI. yy.).

Kırım Manı Mengli Giray tarafından Şah İsmail’e karşı kazanılan zaferi kutlamak için, Yavuz. Sultan Selim’e gönderildi.

Selim kendisini saraya aldı. Mısır fethinden önce nişancı; sonra defterdar oldu.

Kanuni zamanında Hain Ahmed Paşa ile birlikte mısır’a gönderildi (1522) ve onun veziri oldu: Ahmed Paşa isyan edince yeniçerilerle birleşerek onun ölümüne sebep oldu (1524).

Bir cevap yazın