Hakkında Bilgi

Hakkında Bilgi,Ansiklopedik Bilgi

Tarih

Kadmos Kimdir,Efsanesi (Mitoloji) | Yunan Mitolojisi |

Kadmos Kimdir,Kadmos – Mitoloji. Thebai kentinin kurucusu.

En geçerli inanışa göre, Fenike kralı Agenor’un oğlu. Zeus tarafından kaçırılan kız kardeşi Europe’yi aramaya çıktı.

Kadmos Efsanesi

Delphoi’de tanrılar, bu işten vaz geçmesini, karşısına çıkacak ilk ineğin peşinden gitmesini ve ineğin durduğu yerde bir şehir kurmasını emrettiler.

Böylece Boiotia’da, sonradan Thebai’nin müstahkem mevkii haline gelen Kadmeia’yı kurdu, öldürdüğü bir ejderin dişlerini toprağa ekti.

Bu dişlerden çıkan silâhlı adamlar birbirleriyle vuruşmaya başladılar; sonunda sağ kalan beş kişi Thebai’nin soyluları oldu.

Kadmos sekiz yıl Ares’e hizmet ederek sebep olduğu bu kıyımın cezasını ödedi, sonradan Ares ve Afrodit’in kızı Hermione ile evlendi ve tanrıların çoğundan düğün armağanları aldı.

Daha sonra Thebai’den ayrılarak illyria’ya çekildi.

Yaşlanınca bilgelik sembolü olan yılan şekline girdi ve Elysion cennetine götürüldü.

Medeniyetin ilerlemesinde Kadmos’un büyük yararları olduğu söylenir: şehirler kurmuş, öküz koşma ve çift sürme sanatını, maden işletme usullerini bulmuş, alfabeyi ve maden döküm sanatını icat etmiş veya başka milletlerden aktarmıştır.

Atina’da Kekrops’un, veya Argos’ta Danaos’un olduğu gibi, Kadmos da Orta Yunanistan’da, özellikle Thebai’de Yunanlıların ilkel tarımı üstündeki doğu etkisini temsil ediyordu.

Bir yanıt yazın