Kahta Kalesi | Tarihçesi,Mimarisi | Tarihi Yapılar |

Kahta Kalesi,Adıyaman’ın Kâhta ilçesinin 20 km kadar kuzeyinde, Damlacık bucağına bağlı Kocahisar köyü (Eski Kâhta) yakınında bulunan yalçın tepenin üzerindeki kale.

Adıyaman Kahta Kalesi

Bugün küçük bir kasaba olan Kâhta, Ortaçağda, islâm dünyasının müstahkem kalelerinden biriydi. Kasabanın Eskiçağ ve Bizans devrindeki adı bilinmemektedir.

Kahta Kalesi Tarihçesi

Malazgirt savaşından sonra (1071), sınır bölgeleri ve Kâhta, Bizanslıların elinden çıktı.

Bu bölgeler zaman zaman Malatya Danişmentlilerinin, Selçukluların, Artukoğullarının eline geçti.

XI. yy. ikinci yarısından sonra kaleye Ermeniler hâkim oldular.

Malatya, Hısnı Mansur, Gerger, Kâhta kalelerini ele geçirdiler. Komşu müslüman devletlerle savaşa giriştiler.

Kale Melik ül-Mansur tarafından onarıldı (XII. yy.).

Maraş kontu Baudouin ve halefi Renaud, Nureddin ile yaptıkları savaşta yenildiler.

Urfa’daki Jocelin, Gerger ve Kâhta topraklarını eline geçirdiyse de Nureddin tarafından esir edildi (1150).

Kâhta ve yakınındaki kaleler Harput emîri Kara Aslan’ın eline geçti.

Son ermeni prensi Kirkor, Kâhta’dan çıkarılarak kendisine başka bir mülk verildi.

Bölgedeki hıristiyan hâkimiyeti sona erdi.

Sultan Kılıç Arslan, Malatya’yı ele geçirerek bölge hâkimi danişmendli beyini dağa kaçmak zorunda bıraktı (1171).

Alâeddin Keykubad, Amid ve Mardin artuklu hükümdarı Mesud ile yaptığı savaşı kazanarak kaleyi eline geçirdi, bu yüzden bölgede Selçuklu hâkimiyeti başladı (1226); Baba Resulullah ayaklanmasında yağmalandı (1240 -1241).

Memlûkların Moğollarla olan savaşlarında adı sık sık geçer.

1283-1284 Yıllarında kale Halep valisi Kara Sungur tarafından alındı, yeniden tahkim edildi.

Osmanlı hâkimiyetine kadar da Dulkadıroğullarının elinde kaldı, Bayezid I Mısır’a karşı harekete geçince önce Malatya topraklarını alarak bölgedeki Dulkadırlıları ve Türkmenleri kovdu.

Timur, Malatya ve Kâhta’ya kadar olan kaleleri ele geçirince Bayezid’in kalelere bıraktığı muhafızları kokarak Türkmenlerden Kara Osman’ı tahta çıkarttı.

Timur’un çekilmesi üzerine memlûk sultanları bölgeye hâkim oldular (1417 -1418).

Yavuz Sultan Selim Mısır’ı alıncaya kadar burada hüküm sürdüler.

Osmanlı hâkimiyetine giren kale Ortaçağdaki önemini kaybetti.

Kendi haline bırakıldı. Yolsuzluk yüzünden ulaşılmaz bir hale geldi.

Bir süre Kürtlerin eline geçti, sonra yeniden osmanlı hâkimiyetine girdi

Kahta Kalesi Mimarisi

Kâhta kalesinin yapılış tarihi, Roma imparatorluğunun son dönemlerine rastlar.

Kale, çok sağlam bir yerde kurulmuştur. İki sıra sur halindedir.

Demir kapılı bir yerden geçildikten sonra Kale meydanına çıkılır.

Bu meydanda bir cami, yitik dükkânlar, birçok mimarî kalıntı, harsam. su depoları vardır.

Kapının üzerindeki kitabeden Sultan Mahmud I devrinde onarıldığı anlaşılmaktadır.

Meydandan doğaya doğru gidince, su depolarına götüren merdivene gelinir.

Bu depoların alt tarafından Kâhta çayı geçer.

Bir cevap yazın