Kamaniçe Kalesi,Fethi,Tarihi

Kamaniçe Kalesi,Osmanlı Ordusunun 1672 yılında Lehistanla yaptığı savaş sonucunda fethettiği kale.Kamaniçe Lehistan’ı Karadeniz’e bağlayan büyük ticaret yolu üzerinde ünlü bir şehirdi.

Daha sonraları, Osmanlı hâkimiyetine giren Boğdan’a karşı sınır kalelerinden biri haline geldi.

1633 Yılında özü valisi Abaza Paşa Kamaniçe’yi almak istedi.

Fakat kale general Koniecpolski tarafından başarı ile savunuldu.

1657’de ise Györg Rakoczy II’ye karşı yapılan savaşlarda, Melek Ahmed Paşa, Kamaniçe’nin surlarına kadar sokuldu. Fakat kaleye hücum edemedi.

1672’de Mehmed IV Lehistan’a karşı başarılı bir sefer yaptı. Bu sefer sırasında Boğdan voyvodasından kale hakkında bilgi vermesini ve kalenin bir maketini göndermesini istedi.

Voyvoda, kalenin bal mumundan yaptırdığı kabartmasını, iç ve dış yapısı hakkındaki bilgileri Sultan Mehmed’e gönderdi.

Bunun üzerine padişahın kumandasında büyük bir ordu 27 nisanda Lehistan’a doğru yola çıktı.

Kırım hanı Selim Giray bütün kuvvetleriyle, Boğdan voyvodası Duca 12 000 kişi, Doroşenko 12 000 kazak ve Eflak voyvodası Ghica 8 000 asker ile birlikte bu orduya katıldılar, önce Zuraniec kalesi zaptedildi.

Kamaniçe kuşatması. 18 ağustosta başladı. Deniz ve Boğdan yolu ile 2 000 kental barut getirtildi.

Kamaniçe Kalesi Fethi

Ortada sadrazam Köprülüzade Ahmed Paşa yeniçeriler ve Rumeli askerleriyle birlikte yer aldı.

Sağ kanatta, Anadolu birlikleri ile ikinci vezir Mustafa Paşa, sol kanatta da Karaman ve Sivas birlikleri ile Kara Mustafa Paşa bulunuyordu.

Kuşatma çetin oldu; fakat kısa sürdü. 30 Ağustos 1672’de Alınanlardan kurulu muhafaza kuvvetleri teslim oldu. Fakat teslim sırasında kale infilâk etti.

Birçok türk askeri ile son müdafiler öldü. Hasta olan Lehistan kralı Mihail Wiszniewecki kaleye yardim edemedi.

Hetman Jan Sobieski de kaleyi kurtarmaya çalışmadı. Padişah kalenin tamirini emretti. Kumandan olarak özülü Halil Paşayı bıraktı.

18 Eylül 1672’de Buçaç antlaşması ile Kamaniçe bütün Podolya ile birlikte, «38 palankaları ve yılda 20 000 altın vergi ile» Osmanlı imparatorluğuna katıldı, içlerinde birçok alman ve ermeni bulunan halk kalede kaldı.

1673 Yılından itibaren Sobieski Kamaniçe’yi almak için Yaş’a kadar uzanan birçok sefer yaptı.

Ancak Hotin’de Köprülüzade Ahmed Paşaya karşı elde ettiği başarı uzun sürmedi.

Zurawna barışı duruma yeni bir şekil verdi (16 ekim 1676): Kamaniçe Podolya ile birlikte 25 yıl Osmanlı toprağı olarak kaldı, fakat Karlofça antlaşması (1699) ile Podolya ile beraber, Lehistan’a tekrar katıldı.

1793 Yılında Lehistan’ın ikinci defa taksiminde, Kamaniçe, bütün Podolya ile beraber, Büyük Katerina tarafından, Rusya sınırları içine alındı.

Birinci Dünya savaşından sonra, 1918 yılında, Polonya tekrar kurulunca, bu bölgeler Polonya’ya bırakıldı.

Fakat Potsdam anlaşmasından (1945) sonra yeniden Rusya’ya verildi.

Bir cevap yazın