Hakkında Bilgi

Hakkında Bilgi,Ansiklopedik Bilgi

Hobi

Kanarya Alırken Nelere Dikkat Edilmeli | Kanaryalar |

Kanarya Alırken Dikkat Edilmesi Gerekenler, kanarya alırken nelere dikkat etmeliyiz,Kanarya Alırken Dikkat Edilmesi Gerekenler,Kanarya Alırken Nelere Dikkat Edilmeli

Kanarya Alırken Nelere Dikkat EdilmeliYuvasında kanarya barındırmayı düşünen kişinin ilk sorunu, kuşkusuz kanaryayı nasıl seçeceğidir.

Kanaryayı seçerken göz önünde tutacağı temel nitelikler neler olmalıdır?

Bunları şöyle sıralayabiliriz :

Kanarya Alırken Dikkat Edilmesi Gerekenler

1. Sağlıklı oluş,

2. Güzel ötüş,

3. Güzel renk ve güzel görünüm

4. Üretime elverişlilik.

Sağlıklı Kanarya Nasıl Olur

Dikkatli bir göz için sağlıklı kanaryayı tanımak pek zor bir şey değildir.

Sağlıklı kanarya çevresinden gelen uyarıcılara karşı uyanıktır; canlı, hareketli ve çeviktir; yeme karşı istekli, ve ötücüdür.

Kanaryanın sağlıklı olduğunu en iyi kanıtlayan belirti ise, derisinin rengi olup, size yanılgısız karar verme olanağını tanır.

Sağlıklı kuşun karın yöresindeki tüylere üflenip, derisine bakıldığında, sarımtırak, açık sarı renkte olduğu görülür.

Göğüs yöresi, kanat altlan ve diğer kısımlar tümüyle aynı renk özelliğini göstermekteyse, kuşun sağlığı yönünden gönlünüz rahat olsun.

Sağlığı Bozuk Kanarya Nasıl Anlaşılır

Hasta kanarya ise, sağlıklısının aksine hareketsizdir.

Kafesin bir köşesine çekilir, boynunu kısar, tüylerini kabartır, çevresiyle ilişkilerini keser; uyarıcılara karşı tepkisiz, yeme karşı isteksiz, ötmeye karşı gönülsüzdür.

Bu arada, normal uykusuna dalmış olan kuşun hasta olduğunun sanılmamasını özellikle belirtmek isteriz.

Yine en kesin ve tartışmasız bir karara varmak için en iyisi, kanaryanın derisini kontrol etmek olacaktır.

Yukarıda salık verdiğimiz yöntemle kuşun derisi incelendiğinde, hasta kuşun derisinde, koyu renkli kan damarlarının bulunduğu, karnının şişkin, vişne çürüğü, koyu kırmızı ve mor renkte olduğu görülecektir.

Böyle bir kanaryayı almaktan kesinkes kaçınmalısınız.

Kanaryanın Yaşı

Tüm canlı varlıklarda olduğunca, kanaryaların ötümünde, döl veriminde, sağlıklarında ve yaşama sürelerinde, bulundukları yaş büyük önem taşır.

Bir kanaryanın ortalama yaşının sekiz on yıl olduğu düşünülecek olursa, alınacak beş yaşın üzerindeki bir kuştan fazla bir şey beklemenin boş bir düşten başka bir şey olamayacağı kesindir.

Çünkü beş yaşını aşmış bulunan kanaryalar gerek ötüm gücünden ve gerekse döl verme kudretlerinden çok şey yitirirler.

Bunun yanı sıra, görünümlerinin de eski güzelliklerini aratacak oranda bozulduğunu, tüylerinin eski renk ve parlaklığını kaybettiğini söylemeliyiz.

Alacağınız bir kanaryanın, iki, üç yaşından büyük olmamasına özen göstermelisiniz.

Fakat kanaryanın yaşını nasıl anlayabilirsiniz?

Bu da pek öyle büyük bir sorun değil.

Ayaklarına bakmanız yeterli.

Çok genç, yaşını bulmamış kanaryaların ayakları

Pulsuz, kabuksuz, parlak ve sanki saydammış izlenimini veren bir görünüm taşır.

Bir yaşındaki kanaryaların ayaklan, parlak, cilâlı bir izlenim bırakır.

Kanarya yaşlandıkça ayaklar kalınlaşır, özellikle arka parmak uzar ve kalınlaşır.

Tırnaklar uzar, ayak gençlikteki parlaklığını giderek yitirir, üzeri pullar ve kabuklarla örtülür.

Kanarya Alırken Nelere Dikkat Edilmeli

Kanarya Alırken Nelere Dikkat Edilmeli

Kanarya Alırken Nelere Dikkat Edilmeli

Bir yanıt yazın