Kanarya Renk Maması,Nasıl Verilir | Kanarya |

Kanarya renk maması nasıl verilir, Kanarya renk maması nasıl yapılır, Kanarya Renk Maması Ne Zaman Verilir,Kanarya Renk Maması..Kanaryaların renk özelliklerine daha önce, kanaryaların tanıtılması sırasında etraflıca değinilmişti.

Doğadaki «Yabanıl Kanarya Türlerinin belirli renk özellikleri göstermesine karşın evcil kanarya çeşitleri arasında pek çok çekici renkte kanarya bulma olanağına sahibiz.

Bu olanağı bize tanıyan, kanarya yetiştiricilerinin bu yoldaki araştırıcı çaba ve emekleridir.

Bu çalışmalar, değinildiği üzere iki temel yönlenme göstermiştir.

1.Mendel’in «Kalıtım Kuralları» çerçevesi içinde, belirli bir renkte kanarya elde edebilmek için, uygun özellikler gösteren dişi ve erkek kanaryaların çiftleştirilmesi düşüncesine dayanır.

Bu çabalar sonunda elde edilen seçkin nitelikli kanaryaların renk özellikleri kalıcıdır.

Kalıtımla yine kendi döllerine aktarılabilir.

2.Özellikle İngiltere’de, kanaryaların renkleri üzerine yapılan çalışmalar kimyasal yönden olmuş ve bazı özel besinlerle çok değişik ve çekici renkte kanaryalar elde edilebilmiştir.

Ancak bunlar, besin rejimlerinden renk özelliklerini veren maddeler çıkartıldığında tekrar gerçek renklerine döndükleri gibi, suni olarak kazandıkları bu renk özelliklerini de yalnızca kalıtım yoluyla kendi döllerine geçirebilme özelliğine sahip değildirler.

Kanarya Renk Maması Ne Zaman Verilir

Renk Mamaları adıyla anılan, kuşların tüy diplerinde bulunan renk verici maddeleri istenilen yönde etkileyen, vitamince zengin, kuş sağlığına zararsız, renklendirici bu mamalar, kanaryalara iki aylık olduklarında, her gün kanarya başına bir çay kaşığı olmak üzere verilmeye başlanır.

Renk mamaları tüy dökümü sırasında artırılabilir, ancak çiftleşme süresi içinde, kuluçka müddetince ve yavrular iki aylık oluncaya değin verilmez.

Kanarya istenilen rengi aldıktan sonra renk mamaları, tüydökümünden tüy dökümüne, yalnızca bu devre içinde iken verilir.

Kanarya satıcılarında, renk verici özellikleri bulunan yerli ve yabancı hazır bazı mamalar bulunmakla birlikte, istenildiğinde her meraklı bunları kendisi de hazırlayabilir.
Bu mamaların temel maddesini halk arasında «Salçalık Biber» adıyla anılan koyu kırmızı renkli, kalın etli, Kambiba biberi oluşturur.
Bu biberden elde edilen öz, yukarıda anlatılan kuvvet mamaları içine % 10 oranında koyulur ve iyice karıştırılarak renk maması elde edilir.

Bir cevap yazın