Kanaryalarda Astım Hastalığı,Tedavisi | Kanarya Bakımı |

Kanaryalarda Astım Hastalığı,Tedavisi
Kanaryalarda Astım Hastalığı Belirtileri

Kanaryanın soluk almada zorluk çekmesi, sık sık ve hırıltılı soluması ile kendini belli eden bir hastalıktır.

Astımlı kuş ötmeye karşı isteksizdir ve ötüş kalitesinden çok şey kaybetmiştir.

Genellikle uzun süren bronşitlerden sonra ortaya çıkması tanıtıcı bir niteliğidir.

Kanaryalarda Astım Hastalığı Nedenleri

Yerleşmiş nezle ve bronşitin, bakımsızlık, kirli ve dumanlı hava, tozlu yem ve tozlu ortam gibi elverişsiz koşullar ve tedavisizlik gibi etkenlerle solunum organlarında kronik, İyileştirilmesi güç bir rahatsızlığa dönüşmesidir.

Kanaryalarda Astım Hastalığı Tedavisi

Maalesef kronikleşmiş durumlarda kesin bir tedavisi yoktur.

Hastalık henüz bronşit halinde iken veya hastalığın henüz başlangıcında iken, yukarıda sayılan elverişsiz koşulların ortadan kaldırılması iyi ve sürekli bir bakımın sağlanmasıyla önlemek mümkündür.

Astım başlangıcında ikon, bronşit tedavisinin yanı sıra, menthol, nane ruhu, okalüptüs buğuları yapılması soluk açmada ve iyileşme sürecinin kısaltılmasında yararlı olur.

Buğulama şu şekilde uygulanır: Sıcak bir tuğlanın üzerine oturtulan madeni bir kap içindeki kaynar suya adları anılan soluk açıcılardan biri damlatılır.

Astımlı kanaryanın bulunduğu kafes bu kabın yanına yerleştirilir ve her ikisinin üzeri tek bir örtüyle örtülerek, hasta kuşun bundan en büyük yararı görmesi sağlanır.

Bu arada soluk açıcı ilâçların kanaryanın rahatsız olacağı ölçüde fazla damlatılmamasına dikkat edilmelidir.

Kronikleşmemiş astımlarda hazır olarak satılan kanarya astım ilâçlarından da yarar sağlamak mümkündür.

Bir cevap yazın