Hakkında Bilgi

Hakkında Bilgi,Ansiklopedik Bilgi

Hobi

Kanaryalarda Kalıtım | Kanarya Bakımı |

Kanaryalarda Kalıtım,Bütün canlı varlıklar gibi kanaryalar da, anne ve babalarından belli bir öz almaktadırlar.

Yumurta daha erkek kanarya tarafından döllenir döllenmez, yumurtanın içinde saklı bulunan annenin niteliklerine, baba kanaryanın özellikleri eklenmiş olur.

Yumurtanın içinde saklı duran yaşam tomurcuğunda, elverişli koşullar altında çıkacak kanaryanın tüm özellikleri belirlenmiş olarak durmaktadır.

Anne ve babanın, yumurtadan çıkacak olan yavrularında ne oranda görüleceği, kalıtım kuralları ile belirlenmiştir.

Bu, anne ve babanın döllenmiş yumurtaya verdikleri gen’lerin, yani kalıtım özlerinin birbirlerine karşı olan etkinlikleridir.

Bu genlerin bir kısmı baskın özellikteki gençler’dir.

Diğer bir kısmı ise altkın özellikteki genler’dir.

Bu nedenle altkın özelliği bulunan genlere sahip iki kanaryanın çiftleşmesinden altkın özellikte kanarya yavruları elde edilir.

Buna karşılık, baskın özellikteki genlere sahip bir kanarya ile, altkın özelliklere sahip bir kanarya çiftleştiğinde şu sonuçlar alınabilir:

1. Baskın özellikli genlere sahip kanaryada, iki baskın gen varsa, yumurtadan çıkacak olan yavruların hepsi baskın özellikli olur.

2. Baskın özellikteki bir kanaryada bir baskın bir altkın gen varsa, yumurtadan çıkacak olan yavruların yarısı baskın, yarısı altkın özellik taşır.

İki baskın özellikteki kanarya çiftleştirildiğinde üç durum ortaya çıkabilir:

1. Her ikii kanaryada da baskın çift gen varsa, yumurtadan çıkacak olan yavruların tümü baskın özellikli olacaktır.

2. Dişi veya erkek kanaryadan birinde üstün çift gen varsa, çıkacak tüm yavrular baskın nitelikli olacaktır.

3. Dişi ve erkekte de bir baskın bir altkın gen varsa, çıkacak yavruların 3/4 ü baskın özellikli, 1/4 ü altkın özellikli olacaktır.

Bu teorik bilgileri örnekliyecek olursak:

% 100 Yorkşayr cinsi kanarya yavruları olmak isteyen bir üreticinin çiftleşmeye sokacağı dişi ve erkek Yorkşayr’larının şeceresini, yani soykütüğünü bilmesi gerekir.

Öyle ki, bu çiftin ataları en azından iki göbek saf Yorkşayr olmalıdırlar.

Aksi halde elde edilecek yavruların bir kısmının melez olma olasılığı doğar.

Bu bir «Norwiç» cinsi kanarya için de böyledir, «Malinua» cinsi kanarya için de böyledir.

Yani aynı kurallar, tüy rengi için de, beden biçimi için de geçerlidir.

Saf bir ırk elde ederken yapılan çalışmanın aksine, melezlendirmelerde elde edilebilecek sonuçlar ve özen gösterilmesi gereken noktalar çok daha değişiktir.

Saf bir ırka sahip olan düz yeşil bir kanarya ile safkan düz sarı bir kanarya çiftleştirildiğinde, kuşaklar boyu elde edilecek döller şöyle olur:

Birinci Kuşak:

1. Kuşakta elde edilen yavrular, ayni anda hem anne ve hem de baba kanaryanın özelliklerini ortak olarak gösterirler.

Yani bu yavrular, iki rengin, sarı ve yeşilin karışımından oluşan bir görünüme sahiptirler. Gen olarak da, ayni anda hem sarı ve hem de yeşil rengi genlerinde bulundurup bunları döllerine geçirirler.

a) % 25’i saf sarı

b) % 25’i saf yeşil

c) % 50’si ise anne ve babaları gibi melez olur. Yani ayni anda her iki renk özelliğini de gösterir.

Üçüncü Kuşak:

Üçüncü kuşak olarak elde edilecek yavruların özellikleri, çiftleştirmede yapılacak seçime bağh olur.

a) Düz sarılar birbirleriyle çiftleştirildiğinde, %100 düz sarı yavrular kazanılır.

b) Düz yeşillerin birbirleriyle çiftleştirilmesi, %100 düz yeşil yavrular, verir. ‘

c) Melezlerin birbirleriyle çiftleştirilmesi halinde ise, 2. kuşakta olduğunca: %25 sarı, %25 yeşil ve %50 melez yavrular elde edilir.

Renk melezlendirmelerinde olduğu gibi tüy me-lezlendirmelerinde de elde edilecek sonuçlar ayni kurallar çerçevesi içinde geçer.

Safkan bir Kıvırcık Paris Kanaryasının yine safkan bir düz tüylü kanarya ¦ile çiftleştirilmesinde kuşaklar boyunca alınabilecek döller şöyledir:

Birinci Kuşak:

Birinci kuşakta elde edilen yavrular, ayni anda hem anne ve hem de baba kanaryanın özelliğinden bir şeyler almışlardır.

Ne bir Paris Kıvırcığı kadar gösterişli ve dönük tüylere sahiptirler, ne de tümüyle düz tüylüdürler.

Yapılarında döllerine geçirmek üzere hem Kıvırcık Tüy Genini ve hem de Düz Tüy Genini bulundururlar.

İkinci Kuşak:

Birinci kuşaktan üretilen melez nitelikli yavrular birbirleriyle çiftleştirildiğinde elde edilen ya\^ rulorın

a) %25’i safkan Paris Kıvırcığı

b) %25’i safkan düz tüylü kanarya

c) %50’si ise melez olur.

Üçüncü Kuşak:

Üçüncü kuşak olarak elde edilecek yavrular, çiftleştirmede yapılacak seçime bağlı olur.

a) Düz tüylülerden yapılan çiftleştirmede %100 düz tüylü yavrular elde edilir.

b) Kıvırcık tüylülerin birbirleriyle çiftleştirilmesin-den kıvırcık tüylü yavrular kazanılır.

c) Melezlerin birbirleriyle çiftleştirilmesi halinde ise, 2. kuşakta olduğunca %25 düz tüylü, %25 kıvırcık ve %50 melez yavrular elde edilir.

BİYOLOJİK DEVRELER

Bilinmektedir ki, çiftleşme süreci içinde bazı yumurtalar döllenememekte ve kuluçka süresinin sofunda pek çoğunun cılk çıktığı görülmektedir.

Bunun üretici için umut kırıcı olduğu kuşkusuzdur.

Yine bu şekilde başka bir hayal kırıklığı yaratan sonuç da elde edilen yavru kanaryaların bazen tümünün, kimi kere de pek çoğunun dişi olması; ötücü olması dolayısıyla tercih edilen erkek kanaryanın ya hiç bulunmaması, bazen de istenildiği sayıda olmamasıdır.

Halbuki biyolojik devrelerin bilinmesiyle bu olumsuz sonuçları önlemek mümkündür.

Bir Alman Doğabilgini olan Flies, tüm kuv’. da, dölleyicilik gücünün olduğu gibi, yavruların dişi veya erkek oluşunu da belirleyen biyolojik bir dev-riliğin bulunduğunu kanıtladı ve bunun prensiplerini belirledi.

Kuşkusuz burada, okuyucuyu ilgilendiren, bu buluşun ayrıntıları değil, pratikte kullanılış biçimi ve sağlayacağı yarardır.

Bu nedenle anlatımda anlaşılır bir özleşmeye gideceğiz.

Kanaryalarda öyle devreler vardır ki, bu devreler içinde yüksek bir döl gücüne sahiptirler.

Yine öyle devreler vardır ki, bu devreler içinde döl güçleri sıfır noktasındadır.

İşte o çağ içinde alınan yumurtalardan yavru elde etmenin olanağı yoktur.

Kanaryaların döl verme güçlerinin bulunduğu devrelerdeki etkinliği de ikiye ayrılır:

a) Erkek Yavru Verici Devre

b) Dişi Yavru Verici Devre

olsun vardır ve onların gün olarak yaşlan bilindiğinde belirlenmesi son derece kolaydır.

Erkek Yavru Verici Devre :

Erkek Yavru Verici Devre, her kanaryada 23 günlük bir yaşam dilimi olarak düşünülmelidir.

Bu yaşam dilimi içerisinde de bir devrilik görülür. Öyle ki döl gücü iki kez en yüksek noktaya erişir.

Tablo halinde gösterirsek:

0.-1 .-2.-3.-4.-5.-6.-7.-8.-9.-10.-11 .-ve

12.-13.-14.-15.-16.-17.-18.-I9.-20.-2I.-22.-23

açık olarak görülür ki, bu devrilikte: 4, 5, 6, 7 ve 16, 17, 18, 19. ncu günler erkek yavru alabilmek için en yüksek şansın bulunduğu günlerdir.

Bu günlerden sağa ve sola doğru uzaklaşıldıkça yumurtanın döllenme şansı azalır. Öyle ki:

0, 1, 11, 12, 22 ve 23. ncü günlerde yumurtanın erkek yavru kazandırıcı olarak döllenmiyeceğine emin olabilirsiniz.

Erkek Yavru Verici Devre Nasıl Hesaplanır:

Erkek yavru verici devrenin belirlenmesinde dişi veya erkek kanaryanın gün olarak yaşı hesaplanır.

Ela’e edilen bu sayı devrilik sayısı olan 23’e bölünür.

Arta kalan rakam bize kanaryanın o gün erkek yavru verici devrenin kaçıncı gününde bulunduğunu gösterecektir.

Açıklayıcı bir örnek verelim :

714 günlük yaşa sahip bulunan bir kanaryanın

ogün çiftleşmeye sokulması düşünülüyor ve amaç

Bütün bu devreler dişi veya erkek kanaryadanerkek yavrular elde etmek.

Doğal olarak yapılması gereken şey, kâğıt ve kalem alıp, erkek yavru verme devresi için olumlu bir günde olup olmadığına bakmaktır.

Yapılacak şey 714’ün 23’e bölünmesi:

714: 23 = 31 verir ve geriye 1 kalır. Bu kalan

1 sayısı, kanaryamızın erkek yavru verme devresinin henüz başlangıcında bulunduğunu, olumlu sonuç alabilmemiz için üç gün daha, yani, 4. güne kadar beklememiz gerektiğini belirtir.

Dördüncü, beşinci, altıncı ve yedinci günler döllenmo için ideal günlerdir.

Bundan sonra eğer gerekiyorsa çiftler ayrılır ve 16. günün gelmesi beklenir.

Dişi Yavru Verici Devre:

Kanarya çiftimizden erkek yavru elde etmede olduğu gibi dişi yavru elde etmedeki şansımızı da kendimiz saptayabiliriz.

Burada bize yol gösteren temel bilgi de, dişi yavru verici devrenin 28 günlük bir yaşam dilimine sahip olmasıdır.

Bu yirrr.isekiz gün içinde kanarya iki kez en yüksek oranda dişi döl verme yetkinliğine erişir. Bir tablo halinde gösterecek olursak:

0.-1.-2.-3.-5.-6.-7.-8.-9.-10.-11.-12.-13.-14. ve

15.-16.-17.-18.-19.-20.-21.-22.-23.-24.-25.-26.-27.-28.

açık olarak görülür ki bu devreler içinde 6, 7, 8. 9 ve 20, 21, 22, 23. günlerde, dişi yavru elde etme ihtimali yüksektir.

Bunun dışındaki günlerde sağa ve sola doğru gidildikçe dişi yavru elde etme şansı azalır.

Bir yanıt yazın