Kanaryaların Beslenmesi,Beslenme Şekli | Kanarya |

Kanarya Nasıl Beslenir, Kanaryaların Beslenme Şekli,Kanaryaların Beslenmesi..Doğada var olan hiç bir canlı, dengeli ve düzenli bir beslenmeden yoksun kaldığında, yaşamı üzerinde bunun olumsuz etkilerini görmekten kurtulamaz.

«Can boğazdan gelir ve yine boğazdan çıkar» özlü deyişi, bu gerçeğin bir ifadesidir.

Kanaryaların Beslenme Şekli

Tüm özgür yaratıklar gibi kanarya da, doğada özgür olarak yaşadığı sürece tabiatla kaynaşmış ve bütünleşmiştir.

Mevsim dönemleri boyunca bulduğu besinler onun biyolojik yapısına büyük bir uyum, gösterir, geçirdiği fizyolojik değişimle paralel olarak değişir.

Herşeyden öte, açlığını duyduğu, eksikliğini çektiği besini seçip almaya, gereksinme duymadıklarını yememe özgürlüğüne, tercih hakkına sahiptir.

Doğadaki her tohum birbirinden farklı özelliğe sahiptir.

Bunların bir kısmı yağlı, bir kısmı unlu, bir bölümü proteince, bir bölümü vitamince zengindir.

Kışı sıcak bir odada geçiren bir kanarya ile soğuk bir çatı katında geçiren kanarya farklı yiyeceklere gereksinme duyar.

Yine yazın ve kışın kanaryalar farklı besin gereksinmesi duyarlar.

Tüy değişimi döneminde gereksindikleri, kuluçka dönemine geçişte gereksindikleri ile aynı değildir.

Bütün bu nedenlerle, kanaryaların beslenmesi’nde, onların gereksinimleri, istekleri ve tercihleri göz önünde tutulmalıdır.

Tek türde bir’ yemin sürekli olarak verilmesinden kaçınılmalı, uygun oranda,, değişik nitelikte ve değerdeki yemlerden oluşturulan karma yemler verilmelidir.

Bu karmanın oluşturulmasında, mevsim, kuşun özelliği, sağlık durumu, kanaryanın belirli devreler içinde bulunup bulunmaması (kuluçka, tüy dökümü gibi) göz önüne alınır.

Bu arada unutulmaması gereken çok önemli bir nokta da, yetişkin bir kanarya alındığı zaman, onun daha önce bünyesinin alıştığı besin rejiminin dikkate alınmasıdır.

Örnek: Yalnızca kuşyemi verilerek yetiştirilmiş bir kanaryaya, çiftleşme süresince yalnızca şalgam tohumu verilirse yumurtlamasının bir kesintiye uğradığı veya daha az sayıda yumurta yaptığı görülür.

Besin olarak verilen şalgam tohumu kesilir ve yine eskiden olduğunca kuş yemi verilirse, belirli bir süre içinde yumurta sayısının yine normal düzeye yükseldiği görülür.

Bu konuda kaydedilen çok ilgi çekici bir başka olay daha bulunmaktadır.

Almanların seri halinde ürettikleri ve bütün dünyaya ihraç ettikleri çağda, Sakson Kanaryalarının yeni sahiplerinin bakımı altında yalın bir beslenme ile yaşamlarını sürdürmelerine karşın, kuvvetli, besin değeri yüksek karma yem ve mamalarla beslendiklerinde sağlıklarının bozulduğu, bir süre sonra ise öldükleri saptanmıştır.

Bunun nedeni araştırıldığında ise, yetiştiricileri tarafından yalnızca şalgam tohumu ve patates maması ile beslenen bu kanaryaların, kuvvetli yemlere alışık olmaması nedeniyle karaciğerlerinin bozularak hastalandıkları belirlenmiştir.

Bir cevap yazın