Kanaryaların Beslenmesi,Beslenme Şekli | Kanarya Bakımı |

Kanaryaların Beslenmesi,Kanaryaların Beslenme Şekli…Beslenmenin kanaryanın tüm yaşamına olduğu gibi, üremesi üzerinde de büyük etkileri görülür.

Ötücü kanaryalarla, biçim ve renk kanaryalarına ayrı ayrı beslenme rejimleri uygulandığı gibi, üremesi üzerinde de büyük etkileri görülür.

Ötücü kanaryalarla, biçim ve renk kanaryalarına ayrı ayrı beslenme rejimleri uygulandığı gibi, üreme ve çiftleşme zamanlarında da daha farklı, kızıştırıcı yemler kullanılır.

Ancak her şeyden öte, çiftleşmeye girecek kanaryanın sağlıklı bir tüy atımı devresi yaşamış olmasıdır.

Tüm kışı dengeli ve yeterli beslenme ile, elverişli bir ortam içince geçirmiş olması önemlidir.

Dengeli bir beslenmenin nasıl olacağı, ötücü kanaryalara nasıl bir rejim, renk ve tüy kuşlarına nasıl bir rejim uygulanması gerektiğine, kış mevsimi süresiyle, yaz boyunca verilecek yemlerin farklarına, yanlı?

beslenmenin belirtilerine ve sakıncalarına «BESLENME» başlıklı bölümde ayrıntılarıyla, değindik. Bu açıdan gerektikçe ilgili kısmı okumanızı ve buradaki öneri ve öğütleri uygulamanızı salık veririz.

Bir cevap yazın