Kanaryaların Çiftleşmeye Uygunlugu | Kanarya Bakımı |

Kanaryaların Çiftleşmeye Uygunlugu,Üreme, tek bir cinsin, yalnızca dişinin veya erkeğin tek başına gerçekleştirdiği bir olgu değil kuşkusuz.

Birlikte ve uyumla oluşturdukları büyük bir olay.

Böyle olunca, istenilen yönde döl elde etmede dişi ve erkek birlikte ele alınacak, birbirleriyle anlaşmalarından tutun, biyolojik devrelerindeki uygunluğa değin anlaşma sağlamak gerekecektir.

Üremeye sokulan kanarya çiftinden biri, döl için etkin devrede bulunsa dahi, diğerinin pasif devrede bulunması sağlıklı bir döl için yeterli.kalabilir.

Şimdi yeniden eski örneğimizi ele alalım; bunu, çiftleştirmeyi düşündüğümüz başka bir kanarya ile Erkek Yavru Verici Devre için uygunluğunu arayalım.

DİŞİ KANARYA: Yaş: 714 günlük.

ERKEK KANARYA: Yaş: 1072 günlük.

Bunların Erkek Döl Vereci Devrelerinin kaçıncı günlerinde olduğunu bulmak için her ikisini de devrilik süresi olan 23’e bölelim.

714 : 23 = 31 geriye 1 artar.

Dişi kanarya Erkek Yavru Verici Devresinin 1. günündedir.

1072 : 23 = 46 geriye 14 kalır.

Erkek kanarya. Erkek Yavru Verici Devresinin 14. günündedir.

Bu durumu Erkek Yavru Verici Devre Çizelgesinde inceliyecek olursak:

0.-1 .-2.-3.-4.-5.-6.-7.-8.-9.-10.-11 .-ve

12.-13.-14.-15.-16.-17.-18.-19.-20.-21.-22.-23.-

Gerek dişi ve gerekse erkek kanaryanın, Erkek Yavru Verici Devrenin pasif aşamasında olduğu ve üç gün beklenildiği takdirde her ikisinin de bu devre açısından etkin süre içine girecekleri tabloda gayet açık olarak görülmektedir.

Bir cevap yazın