Kanaryaların Temizliği,Nasıl Yapılır | Kanarya |

Kanarya kafes temizliği, Kanarya Temizliği Nasıl Yapılır?, Kanaryaların bakımı,Kanarya Temizliği.Nasıl Yapılır,İnsan yaşamında temizliğin, sağlıklı yaşamanın temel koşullarından biri olduğunu anımsatmak gereksiz.

Tüm gereksinmelerini gidermek ve bütün ömrünce yaşamak için yalnızca iki karışlık bir yere sahip bulunan kanarya için temizlik daha büyük bir önem taşır.

Temizlikle kastedilen yalnızca kafesin değil, aynı zamanda kuşun temizliğidir.

Ancak bu ikincisi, birincisine çok sıkı bağlıdır.

Kanarya Temizliği Nasıl Yapılır

Kafesin bakımı ve temizliği hergün yenilenmelidir.

Bu temizlik ve bakımın günün erken saatlerinde yapılmasında bazı yararlar vardır.

Sabahları, geç saatlere ve özellikle akşama oranla kanaryalar daha sakindirler.

Her sabah aynı saatte yapılacak temizlik onda bir şartlanma ve alışkanlık haline gelecek, olağanüstü bir durummuşçasına korkup heyecanlanmıyacaktır.

Korkunun da kanarya sağlığı açısından olumsuz bir durum olduğu, bunun bdzen şoklara neden olabileceği’ unutulmamalıdır.

Günlük temizlik ve bakım sırasında yapılacak işleri şöyle özetiiyebiliriz

1. Yemlikler, suluklar, yemişlik, banyoluk ve eğer kirlenmişse tünekler, kafesin tabanı çıkartılarak temizleme ve besi tazeleme yerine götürülür.

2. Kafes tabanının üzerine serili kâğıtta toplanmış bulunan pislikler, sıçrayan yem ve yemiş parçaları, atılır. Eğer kirlenen yeri varsa metal taban güzelce temizlenir ve kurulanır.

Bunun üzerine, ayni ölçüde kesilmiş bir naylon veya tercihen yağlı kâğıt, kasap kâğıdı gibi, ıslaklık geçirmeyen bir örtü serilir.

Besin kapları, suluklar, banyoluk ve tünekler özenle temizlenir.

Verilecek besinler tazelenir ve bütün bunlar yeniden yerli yerine konulur.

Ancak bu arada, kafes kapılarının açık bırakılması, kafese dönmeye alıştırılmamış kuşlarda büyük sorunlar yaratır.

Onların yeniden kafese dönmesi sağlanıncaya kadar yapılacak kovalamaca sizin için olduğu kadar onlar için de üzücü ve ürkütücüdür.

Bırakılmış açık bir cam veya kapı gözünüz gibi sevdiğiniz kanaryanızı yitirmenize neden olabilir.

Bu nedenle, kafes kapılarını, kafes sürgülüklerini ve kafes camlarını açık bırakmayınız.

Kafesin bu günlük temizliğinden başka, on beş günde bir, kanarya başka bir kafese alınarak daha titiz bir temizlik yapmak yararlı bir zorunluluktur.

Bu temizlik sırasında kafesin her yeri elden geçirilir.

Hiçbir köşe ve kenarda pislik, yem artığı, kurumuş kalmış dışkı bırakılmaz.

Kafesin telleri, köşeleri fırçalanır, sabun veya soda ile silinir, pireye karşı bir mücadele yapılıyorsa, köşeler, tünek başlıkları elden geçirilir, tünek başlıkları içindeki ilâçlar yenilenir.

Kafese ilişkin bu bakım ve temizlikten başka bir de bizzat kanaryanın kendisi bakımı gerektirir.

Kafesi temizlemeye, eksikliklerini gidermeye kalkışmadan önce ona göz ucuyla değil, iyice bakmalıyız.

• Tüyleri kabarık mı, normal mi?

• Tünekten tüneğe sıçrıyor mu, yoksa bir köşeye büzülmüş, boynunu kısmış uyukluyor mu?

• Bakışları canlı mı, donuk mu?

• Soluk alıp vermesi normal mi, hırıltılı mı

• Yeme karşı istekli mi, iştahsız mı?

• Dışkısı renk ve katılık olarak normal mi

• Ötüşünde bir anormallik var mı yoksa olağan mı?

• Ayakları pullu ve şiş mi yoksa normal mi?

Bütün bu özelliklere bakmakla kuşunuzun sağlığı hakında tam bir kanıya varmanız mümkün.

Yolunda olmayan bir durumla karşılaştığınızda hemen, «Kanarya Hastalıkları ve Tedavi Yöntemleri» adlı konuya başvurarak önlem almanız gerekir.

Kanaryanızın gagasının ve tırnaklarının uzaması doğal bir olay olmakla birlikte bazı sakıncalar yaratır.

Kanaryanın gagasının üst kısmı fazla bir uzama gösterdiğinde yem yemekte zorluk çeker.

Kezâ, uzayan tırnaklar sağa sola takılarak canının yanmasına ve bazı kazalara yol açarlar.

Bu aşırı uzayan kısımların tecrübeli bir kanarya meraklısı veya bir veteriner tarafından kesilerek normal hâle getirilmesinde yarar vardır.

Besin ve temizlik kadar gerekli başka bir gereksinme de, temiz havadır.

Kanaryanın bulunduğu oda her gün mutlaka havalandırmalıdır.

Ancak daha önce de değindiğimiz gibi, âni ısı değişiklikleri ve hava cereyanları kanaryanın hastalanmasına neden olur.

Bundan kaçınılmalıdır.

Odanın havalandırılması sırasında kanaryanın yeri onun cereyanda kalmamasını sağlayamıyorsa bu süre içinde başka yere alınarak korunması sağlanabilir.

Bir cevap yazın