Kanaryanın Üremeye Elverişliliği | Kanarya Bakımı |

Kanaryanın Üremeye Elverişliliği,Kanaryanın alımında en çok dikkat edilmesi gereken nokta, onun sağlığı ve iyi ötebilmesidir.

Kanaryanın Üremeye Elverişliliği
Dişide aranacak nitelikleri ise, sağlık, yaş ve iyi bir kalıtımdan başka, iyi huylu oluş, çiftleşmekten, kuluçkaya oturmaktan kaçınmama; yavrularını terketmeme ve hırpalamama olarak sıralayabiliriz.

Ancak ilgisini derinleştirmek, doğanın en büyük mucizelerinden biri olan üremeyi, bir kafesin içinde kendi katkısı ve gözetimi altında gerçekleştirmek isteyen bir kanarya sever için, kanaryada aranması gereken başka özellikler de vardır.

Üretimde kullanılacak erkek kanaryanın, sarı renkte veya açık renkli olması tercih edilmelidir.

Açık renkli kanaryalar, koyu renklilerine oranla dişileri tarafından döle girmeye daha kolay kabul edilirler.

Bundan başka, erkeğin fazla besili olmaması ayrıca önem taşır.

Fazla yağlı olma, erkek kanaryanın döl gücünü azaltır, dişisini dölleyememesine neden olabilir.

Bunun yanı sıra, canlı, hareketli, ötücü, parlak tüylü oluş, kanatların sırtta birbirinden ayrı değil, uçlarının çaprazlanmış biçimde duruşu, aranması gereken temel niteliklerdir.

Kanaryanın yaşı üretimde büyük önem taşır.

Gerek erkek ve gerekse dişi için üretimde en elverişli yaşlar, 2 ilâ 5 yaşlarıdır.

Dişide aranacak nitelikleri ise, sağlık, yaş ve iyi bir kalıtımdan başka, iyi huylu oluş, çiftleşmekten, kuluçkaya oturmaktan kaçınmama; yavrularını terketmeme ve hırpalamama olarak sıralayabiliriz.

Bazen, dişinin ayaklarında görülebilecek bir sakatlık, beklenmedik biçimde üremeyi olumsuz yönde etkiliyebilir.

Ayaklarında sakatlık bulunan dişi kuşlar yuvayı yapmakta zorluk çeker ve beceriksizlik gösterebilirler.

Bu bazen yumurtanın zedelenmesine, çatlamasına ve hattâ kırılmasına neden olabilecek sakarlıkların da kaynağıdır.

Kanarya Ne Zaman Alınmalı

Bütün kanaryalar, her yıl devri olarak tüy değiştirirler.

Çoğunlukla, yaz sonu ve sonbahara rastlayan tüy değiştirme devresi içinde kanaryalar çok sarsılırlar.

İyi bir bakım içinde olmadıkları zaman ölmeleri bile söz konusudur.

Kanaryanın tüylerinde, bu aylar içinde bir solma, parlaklığını yitirme görüldüğü zaman, tüy atımı zamanı gelmiş demektir.

Tüy atmaya başlayan kanaryaların ötmeleri kesintiye uğrar.

Ya ötüş tümüyle kesilir veya önemli ölçüde azalır ve niteliğinde bozulma görülür.

Bunun nedeni, tüy değiştirmenin kanaryanın bünyesinde önemli fizyolojik , değişikliklere neden olması ve bundan da ses tellerinin etkilenmesinin yanı sıra eski güç ve enerjisine sahip olmamasıdır.

Kanarya Üreme Zamanı

Normal bir gelişim devresi olmakla birlikte kanaryayı derinden etkileyen bu olayın bir buçuk ilâ iki ay sürdüğü düşünülecek olursa, kanarya seçimi için en iyi zamanın Kasım ve Kasımı takip eden bir iki ay olduğu kendiliğinden anlaşılır.

Kasım, Aralık, Ocak aylarında tüy atımı devresini atlatan kanarya, eğer iyi bir bakım görmüş ve sağlığından bir kayba uğramamışsa tüm ötüş yeteneğini sergiler.

Bu arada, o yılın yavruları da bu aylar içinde ötme öğrenimlerini tamamlamış, bellediklerini ortaya koymaya başlamışlardır.

Seçiminizde, beğeninizin yanı sıra bu işi bilen bir kişinin öğütlerine de kulak vermeniz, herhalde yararınıza olacaktır.

Bir cevap yazın