Hakkında Bilgi

Hakkında Bilgi,Ansiklopedik Bilgi

BiyografiTarih

Kanijeli Siyavuş Paşa Kimdir,Hayatı | Biyografi,Tarih |

Kanijeli Siyavuş Paşa (? – 1602),Osmanlı devlet adamı.

Saraydan yetişti.

Hazine kethüdası, büyük imrahor (1567), yeniçeri ağası (1569) ve Rumeli beylerbeyi oldu.

Kubbe vezirliğine tayin edildi.

İkinci vezir oldu. Koca Sinan Paşanın sadrazamlığında sadaret kaymakamı oldu.

Selim II’nin kızı Fatma Sultan ile evlendi.

1582-1593 Yılları arasında üç defa sadrazam oldu.

Bir yanıt yazın