Kanuni Udi Ziya Paşa Kimdir,Hayatı | Biyografi |

Kanuni Udi Ziya Paşa Suphi Ziya özbekkan’ın babası. Belgrad, Roma, Paris, Washington büyükelçiliği yaptı.

Defteri Hâkani emini. Ayan azası, maarif nazırı oldu. Dârül El-han’ın tiyatro ve musiki bölümlerine müdürlük yaptı. Ziya Paşa 2 Peşrev, 3 Semai, 2 Şarkı bestelemiştir.

Bir cevap yazın