Kapı Camii,Tarihi,Mimarisi | Tarihi Yapılar Konya |

Kapı Camii,Konya’da merkezde sarraflar (çıkrıkçılar) caddesi üzerinde XVII. yüzyıl Osmanlı dönemi camii.

Konya Kapı Camii Tarihi

Eski Konya kalesi kapılarından birinin çevresinde bulunduğu için Kapı camii adını almıştır.

1658 yılında Konya mevlevî dergâhı postnişinlerinden Pir Hüseyin Çelebi (öl. 1666) tarafından yaptırıldı.

Bir süre sonra yıkılan camiyi 1811’de Konya müftüsü Esenlerlizade Seyid Abdurrahman (öl. 1815) yeniledi.

1867’de cami ile birlikte bu civardaki vakıf dükkânları da yandı.

Bir yıl sonra cami üçüncü defa yeniden yapıldı.

Kapı camii Konya’daki osmanlı devri camilerinin en büyüğüdür.

Kuzeyinde, mermer sütuna istinat eden yüksekçe bir son cemaat yeri, basık kemerli bir cümle kapısı vardır.

Ayrıca doğusunda ve batısında da cümle kapıları bulunmaktadır.

Kesme taşlardan yapılan Kapı caminin üzeri, dıştan çatı, içten büyüklü küçüklü sekiz kubbe ile örtülüdür.

Taş mihrabı ve ahşap mimberi sadedir; batısındaki şadırvan, müftü Seyid Abdurrahman tarafından 1812’de yaptırıldı.

Bir cevap yazın