Kaplumbağalar Hakkında Bilgiler

Kaplumbağalar Hakkında Bilgiler,Hareketleri yönünden ne kadar telaşsız ve ağır hayvanlarsa onların tarih boyunca gelişimi de o kadar yavaş olmuştur.

Kaplumbağalar
Kaplumbağalar,Hareketleri yönünden ne kadar telaşsız ve ağır hayvanlarsa onların tarih boyunca gelişimi de o kadar yavaş olmuştur.

Kaplumbağalar, öteki sürüngenlerle birlikte Mezozoik’in ilk dönemi olan Trias Çağı’nda ortaya çıktılar.

 Kaplumbağaların Özellikleri

200 milyon yıldan beri kaplumbağaların vücut yapıları önemli hiçbir değişikliğe uğramamıştır.

Halbuki kaplumbağalar, dünyada soyu henüz tükenmemiş en eski hayvanlardandır.

Açlığa pek dayanıklıdırlar.

Çok uzun ömürlüdürler. Yüz, yüz elli yıl kadar yaşarlar.

Kaplumbağa sık sık ölümsü bir uykuya dalar.

Yaşadığı çevrede sıcaklık düşmeye başlayınca hayvan iyice uyuşup kalır.

Bol Güneş ışığı alan kuru topraklarda kendine bir delik kazıp bütün kışı orada geçirmek üzere içine girer.

Günümüzde, soyunu sürdürmekte olan 250’ye yakın kaplumbağa türü bulunmaktadır.

Kaplumbağaların başı vücutlarına oranla çok küçüktür.

Ağızları bir kuşun gagasına benzer.

Dişlerin yerini sert kemiksi bir damak almıştır.

Kaplumbağalar, bununla besinlerini yakalar ve ezerek mekanik sindirim yapar.

Dil kafasına oranla büyük ve yumuşaktır.

Ayaklarına gelince, bunların uçlarında beşer parmak vardır, karada ve bataklıklarda yaşayan kaplumbağalarda bunlar hareketlidir.

Uçlarındaki tırnaklar kıvrık ve serttir.

Bataklıklarda yaşayan kaplumbağalarda birbirleriyle bir zar aracılığıyla birleşmiş küreğe benzer bir durum almıştır.

Bunların arka ayak parmaklarının sayısı dörttür.

Deniz kaplumbağalarında ise parmaklar bitişiktir.

Aralarında perdeler vardır. bunları suyun içinde yüzmek ve dengede kalmak için kullanırlar.

Kaplumbağalarda Üreme Nasıl Olur

Kaplumbağalar yumurtlama yolu ile ürerler.

Tabi ki bildiğimiz gibi kaplumbağalar iç döllenme dış gelişim yaparlar.

Yumurtalar genellikle yuvarlaktır.

Dişi kaplumbağa yazın yumurtlar.

Bunları nemli toprakta arka ayaklarıyla oyduğu bir çukurun içine bırakır.

Sonra yabancı hayvanlar ve insanlar almasın diye yumurtaların üzerini toprak ile örter.

İki ay dolmadan yavrular yumurtadan çıkar, kendi kendilerine beslenirler.

Kaplumbağa Türleri ve Özellikleri

-Türkiyede Bulunan Bazı Kaplumbağa Türleri

-Mahmuzlu Akdeniz kaplumbağası (Testudo graeca)

-Herman kaplumbağası (Testudo hermanni)

-Benekli kaplumbağa (Emys orbicularis)

-Çizgili kaplumbağa (Mauremys caspica)

-Fırat kaplumbağası (Rafetus euphraticus)

-Sini kaplumbağası (Caretta caretta)

-Yeşil kaplumbağa (Chelonia mydas)

-Nil kaplumbağası (Trionyx triunguis)

-Sini kaplumbağası (Caretta caretta )

Bir cevap yazın