Hakkında Bilgi

Hakkında Bilgi,Ansiklopedik Bilgi

BiyografiTarih

Kaptanı Derya Ahmet Fevzi Paşa Kimdir | Biyografi |

Kaptanı Derya Ahmet Fevzi Paşa (Firari) Osmanlı kaptanıderyası (Girit ?-Mısır 1843).

Ahmet Fevzi Paşa Hayatı

Girit’te rum asıllı olarak doğdu.

Gençliğinde İstanbul’a geldi ve Çengelköy’de bir süre kayıkçılık yaptı, önce bostancıbaşı Osman Paşanın, sonra serasker Koca Hüsrev Paşanın himayesine girdi, binbaşı ve miralay oldu.

1830’da hassa feriki, 1832’de mabeyn müşiri oldu.

1833’te Aynalıkavak tenkihnamesi gereğince rus donanmasının Osman’ı devletine yardıma gelmesi üzerine, Rusya’ya fevkalâde elçi olarak gönderildi.

Dönüşünde kaptanıderya vekili, kısa bir süre sonra kaptanıderyalığa getirildi (1836).

Ahmed Fevzi Paşa bu mevkie geçer geçmez tersane işlerinde ıslahata girişerek bahriye müsteşarlığını kurdu.

1837’de Trablusgarp ve Akdeniz adalarının asayişini kontrol etmek üzere sefere çıktı.

Mısır valisi Mehmed Ali Paşa gailesi sebebiyle, 1838 yılı sonlarında 24 parça gemi ile Akdeniz’e açılan Ahmed Fevzi Paşa, Mahmud II’nin öldüğünü, tahta Abdülmecid’in geçtiğini ve Hüsrev Paşanın da sadrazam olduğunu öğrendi.

İstanbul’a dönmeyi hayatı için tehlikeli bulan Ahmed Fevzi Paşa, kurtuluşu Mısır’a gidip donanmayı Mehmed Ali Paşaya teslim etmekte buldu.

Bu sebeple Firari adıyla tanınmıştır.

Londra antlaşmasına (1841) göre donanma Osmanlı devletine iade edildiği halde, Ahmed Fevzi Paşa affedilmedi ve orada kaldı.

Cariyeleri tarafından zehirlenerek öldü.

Bir yanıt yazın