Kara Davud Kimdir,Hayatı | Biyografi,Tarih |

Kara Davud Kimdir,(?-1541) Osmanlı dönemi bilim adamı.

Zamanının ünlü bilginlerinden Mevlânâ Lütfi ve Müeyyedzade’den öğrenim gördü.

Tasavvuf ve din konularında çalıştı.

Kendinden önce gelen bilginlerin eserlerine yorumlamalar yazdı.

Şerh-i Delail-i Hayrat (Duaların Açıklanması); Şerh-i Kaside-i Nuniye (Nuniye Kasidesi Şerhi); Haşiye eş-Şerh-iş-Şemsiyye (Şemsiye Yorumuna Ek); Malûmat (Bilgiler); Telhis-i Takrir-i Kavanin (Yasaların Yazdırılın? »ı Üstüne özet).

Bir cevap yazın