Hakkında Bilgi

Hakkında Bilgi,Ansiklopedik Bilgi

BiyografiTarih

Kara İbrahim Paşa Kimdir,Hayatı | Biyografi,Osmanlı Tarihi |

Kara İbrahim Paşa Kimdir Türk sadrazamı (1620-Rodos 1687).

Kara İbrahim Paşa Hayatı

Gençliğinde Abaza Haşan Paşanın maiyetinde asker olarak bulundu.

Abaza Hasan Paşa isyanının bastırılmasından sonra İran’a sığındı, Türkiye’ye döndükten sonra Firari Mustafa Paşanın maiyetine girdi.

Mustafa Paşanın sadaret kaymakamı olması üzerine Kara İbrahim, kethüda-i sadr-ı âlî olarak önem kazandı.

Mirahur-i sanilikte, mirahur-i evvellikte (1671) bulundu, Kara Mustafa Paşanın Sadaret makamına tayini ile ikinci vezir oldu.

Mehmed IV’ün en yakın adamları arasında yer aldı.

Bu durum sadrazam Kara Mustafa Paşa ile aralarının açılmasına sebep oldu.

Sadrazam tarafından kaptanıderya olarak İstanbul’dan uzaklaştırılmak istendi ise de sadaret kaymakamı olarak İstanbul’da kaldı: rütbesi beşinci vezirliğe düşürüldü (22 nisan 1679).

Bir süre sonra eski rütbelerine ve nüfuzuna kavuştu.

Avusturya seferinin açıldığı sırada sadaret kaymakamı (1682) oldu; Kara Mustafa Paşanın öldürülmesi üzerine sadrazamlığa getirildi (1683).

Sadrazamlığı sırasında birçok kale kaybedildi.

Fakat kendisi bütün baskılara rağmen sefere çıkmadı.

Bu durum üzerine azledildi.

Daha sonra Rodos’a sürüldü ve orada öldürüldü.

Bir yanıt yazın