Kara Mahmud Paşa Kimdir,Hayatı | Biyografi,Tarih |

Kara Mahmud Paşa Kimdir, (1749-1796) Osmanlı veziri devlet adamı.

Işkodra vilâyetini eline geçiren Başatlı Mehmed Paşanın ikinci oğlu.

Dukakin prensleri soyundan geldiğini ileri sürerek Işkodra’da Başatlı adında bir derebeylik kurmuştu.

Onun ölümünden sonra İşkodra valisi oldu.

Mora ve Karadağ hareketlerinde yararlıklar gösterdi; Venedik cumhuriyeti ve Avusturya topraklarına girdi.

Babıâli, kendisine, hareketi durdurmasını bildirdi.

Devlete karşı geldi (1785).

Yapılan çatışmada yenildi; Cezayirli Gazi Hasan Paşanın aracılığıyla affedilerek Işkodra sancağına gönderildi.

Bir süre sonra yeniden isyan etti.

Avusturya ve Venedik devletleri tarafından desteklendiği için ayrı bir hanedan kurmak istedi; üstüne gönderilen Aydoslu Mehmed Paşayı yendi.

Tepedelenli Ali Paşa emrindeki kuvvetler, onu Işkodra kalesinde kuşattılar; Mahmud Paşa kaçtı.

Selim III’ün tahta çıkmasından sonra gene affedildi ve seferle görevlendirildi.

Cezayirli Gazi Hasan Paşanın sadrazamlığı zamanında vezirliğe kadar yükseldi.

Karadağ’a saldırdığı sırada öldürüldü.

Bir cevap yazın