Hakkında Bilgi

Hakkında Bilgi,Ansiklopedik Bilgi

BiyografiTarih

Kara Ömer Paşa Kimdir,Hayatı | Biyografi,Tarih |

Kara Ömer PaşaTürk kumandanı (XVII. yy.).

Kara Ömer Paşa Hayatı

Kanije savaşında (1601) Tiryaki Haşan Paşanın maiyetinde bulundu.

Kaleyi kuşatan düşman kuvvetleri Üstüne yaptığı çıkış hareketinde düşmanı bozguna uğrattı.

Yaptığı hizmetlere karşılık kendisine Peçuy (Pecs) sancakbeyligi verildi (1601); sonra Batum beylerbeyi olarak sadrazam Halil Paşanın Erdebil seferine katıldı.

Bir yanıt yazın