Kara Üveys Paşa | Biyografi,Tarih |

Kara Üveys Paşa (1529 – 1591) Osmanlı devlet adamı.

Aydınlı Kadı Mehmed’in oğludur.

Kadılıklarda bulunduğu için Hoca Paşa adıyla de anılır.

Tire kadılığında bulundu; Saruhan eyalet defterdarı oldu.

Murad III’ün tahta geçmesinden sonra Şıkkısalis, şıkkısani defterdarlığında görev aldı.

Lalezar Mehmed Çelebi’nin yerine başdefterdarlığa (1575), daha sonra Budin beylerbeyliğine getirildi (1578).

15815de ikinci defa başdef terdar oldu.

Sonra Halep beylerbeyliği görevini aldı.

1586’da üçüncü defa başdefter dar oldu.

1587’de Mısır valiliğine tayin edildi. Mısır’ın gelirini artırdığı için vezirlik rütbesi aldı.

Bir cevap yazın